Siirry suoraan sisältöön

Tartutaan tarttumattomiin sairauksiin

Sini Terävä

Sini Terävä

Joka kolmas suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään. Sydänkohtauksia sattuu vuodessa noin 20 000. Diabetesta sairastaa puoli miljoonaa suomalaista. Keuhkoahtaumatauti on jopa 10 %:lla suomalaisista.

Mikä näitä asioita yhdistää? Ne ovat kansansairauksiamme, tauteja, jotka vaivaavat suurta osaa suomalaisista ja jotka ovat suomalaisten yleisimpiä kuolinsyitä. Niitä yhdistää myös se, että ne eivät tartu. Ne aiheuttavat suurta inhimillistä kärsimystä, lyhentävät elinikää ja ovat kansantaloudellisesti kalliita mutta ne eivät leviä ihmisestä toiseen, toisin kuin aiemmat kansantaudit, kuten esimerkiksi tuberkuloosi.

Globaalisti nämä tarttumattomat kansansairaudet – kuten syöpä, sydän- ja verisuonitaudit, diabetes ja keuhkosairaudet – aiheuttavat jo seitsemän kertaa enemmän kuolemantapauksia kuin tarttuvat sairaudet. Epidemiat näyttävät nykyään erilaisilta kuin vaikka sata vuotta sitten.

Tämä kuluva viikko on kansainvälinen tarttumattomien sairauksien viikko. Näitä tauteja nimittäin yhdistää vielä kaksi asiaa: Niiden taustalla on samoja syitä. Niitä voidaan ehkäistä samoilla keinoilla.

Kansantautiemme suuret aiheuttajat ovat tupakointi, ylipaino ja epäterveellinen ruokavalio, liian vähäinen liikunta sekä alkoholi. Jopa syövistä olisi väestötasolla ehkäistävissä noin 40 % puuttumalla näihin syihin.

Meistä jokainen voi tehdä valintoja edistääkseen omaa terveyttään. Eri elämäntilanteissa valinnan mahdollisuudet ovat kuitenkin kovin erilaisia. Vastuuta kansansairauksien ehkäisystä ei voi jättää pelkästään ihmisille itselleen. Kansantaudeilla on väliä koko kansakunnan kannalta. Ne ovat yhteisiä asioita. Siksi myös niiden ehkäisyn tulee olla yhteinen asia.

Koko väestön, meidän jokaisen, terveyden edistämisen ja ylläpitämisen tulee olla korkealla poliitikkojen prioriteettilistalla. Ehkäisemällä sairauksia ehkäisemme kärsimystä. Sairauksien ehkäiseminen on myös halvempaa kuin sairauksien hoito. Lisäksi se on oikeudenmukaisempaa eri ihmisryhmiä kohtaan.

Mitä sitten pitäisi tehdä? Tässä muutama konkreettinen toimi poliitikoille tartuttavaksi. Kirjoitettaisiinko nämä vaikka seuraavaan hallitusohjelmaan?

• Käynnistetään riittävin resurssein kansanterveysohjelma ehkäisemään kansansairauksia, edistämään terveyttä ja vähentämään ihmisryhmien välisiä terveyseroja.

• Päätösten vaikutukset ihmisiin arvioidaan kattavasti valmisteluvaiheessa. Arvioinnissa huomioidaan vaikutukset eri ihmisryhmiin ja ryhmien väliseen yhdenvertaisuuteen.

• Toteutetaan terveysperusteinen verouudistus. Alkoholin, tupakan ja epäterveellisen ruoan verotusta kiristetään. Säädetään sokerivero. Terveellisen ruuan, kuten hedelmien ja kasvisten, verotusta kevennetään. Verouudistuksen yhteydessä huolehditaan, ettei se lisää ihmisryhmien välistä eriarvoisuutta.

• Alkoholin mielikuvamainonnasta ja tuotesijoittelusta luovutaan. Vuoden 2018 alkoholilain uudistus arvioidaan kattavasti. Lakiin tehdään tarvittavat kiristykset, mikäli alkoholin haitat lisääntyvät.

• Nuuskan maahantuontirajoja lasketaan. Tupakkatuotteiden pakkaukset muutetaan tuotemerkittömiksi.