Siirry suoraan sisältöön

Hallitusohjelma lupaa paljon

Sini Terävä

Sini Terävä

Teimme ennen eduskuntavaaleja laajaa vaikuttamiskierrosta ja muistutimme päättäjiä syövän ehkäisyn ja yhdenvertaisen hoidon tärkeydestä. Keskitimme tavoitteemme kuuteen prioritettiin:

 • terveysperusteinen verouudistus
 • tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähentäminen
 • syöpäseulontojen kehittäminen
 • hoitoonpääsyn nopeuttaminen
 • asiakasmaksujen kohtuullistaminen
 • palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laatu

Saamme olla tyytyväisiä: hallitusohjelmasta löytyy kirjauksia näistä kaikista tavoitteistamme! En tiedä, onko tämä vaikuttamistyötä tehneiden ennätys mutta joka tapauksessa voi sanoa hallituksen kuunnelleen hyvin potilas- ja terveysjärjestöjä.

Mitä hallitus meille lupaa?

 • Nostaa tupakka-, alkoholi- ja virvoitusjuomaveroja. Selvittää kansanterveyttä edistävän veron käyttöönottoa ja vaikuttaa EU:ssa näiden verojen mahdollisuuteen.
 • Päivittää päihdestrategian ja jatkaa määrätietoista työtä tupakoinnin ja alkoholin kokonaiskulutuksen vähentämiseksi.
 • Laajentaa seulontaohjelmaa mm. suolistosyövän seulonnan osalta.
 • Tiukentaa perusterveydenhuollon hoitotakuun seitsemään vuorokauteen.
 • Lisätä terveydenhuollon palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja.
 • Toteuttaa kehittämisohjelma turvaamaan lainsäädäntömuutoksin ihmisarvoa kunnioittava saattohoito, palliatiivinen hoito ja kivun hoito.

Tämä on hienoa, tämä on tärkeää. Lisäksi hallitus kirjaa suoraan syöpään liittyen tavoitteen: ”Syövän hoidon vaikuttavuutta parannetaan.” Tämä antaa meille vahvan mahdollisuuden viedä eteenpäin esimerkiksi yhdenvertaisia hoitopolkuja ja -käytäntöjä koko maahan. Tämä kirjaus toivottavasti rakentaa myös pohjaa määrätietoiselle FICAN-työlle.

Näiden kirjausten lisäksi ohjelmassa on paljon sellaista, josta me ja monet muut ovat vuosia puhuneet: päätösten terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi; matalan kynnyksen elintapaohjaus; tutkimusrahoituksen nosto; kuntouttavan toiminnan kehittäminen. Sote-uudistuksessa tavoitteeksi nostetaan painopisteen siirto perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisyyn. Palveluketjujen saumattomuuteen ja palvelujen oikea-aikaisuuteen halutaan panostaa.

Hallitusohjelma on lupaava kansanterveysjärjestön ja potilasjärjestön näkökulmasta. Ohjelma antaa toivoa siitä, että sairauksien ennaltaehkäisy on todellinen prioriteetti. Samoin se luo toivoa yhdenvertaisemman hoidon rakentamisesta – on kyse sitten alueellisesta tai sosioekonomisesta yhdenvertaisuudesta.

Yhtä aikaa mielessä säilyy epävarmuus: Jääkö tämä kaikki hyvä sote-uudistuksen jalkoihin? Mikä kaikki toteutuu, kun rahoja ei ole kohdennettu esimerkiksi kuntoutuksen uudistamiseen tai elintapaohjaukseen? Saadaanko saattohoitoa ja palliatiivista hoitoa kuntoon, kun niille ei ole osoitettu pysyvää rahoitusta? Muodostuuko tästä kaikesta pysyviä muutoksia terveydenhuollon arkeen, siihen arkipäivän toimintaan, joka on lähinnä potilasta?

Jäämme seuraamaan. Emmekä halua seurata sivusta. Ohjelmaan on kirjattu myös seuraava lause ”kehitetään hoitoa yhteistyössä käyttäjien kanssa.” Me Syöpäjärjestöissä tarjoamme kovalaatuisen asiantuntemuksemme valmistelun tueksi. Kokemustoimijamme ja potilasraatilaiset tarjoavat potilaan äänen sairaaloiden arkeen. Kuulukoon tuo ääni alkavalla vaalikaudella entistä vahvemmin.

Onnea ja menestystä työhönne, uusi hallitus!