Siirry suoraan sisältöön

Parhaat pyssyt valitaan nyt

Satu Lipponen

Satu Lipponen

Sotasanasto on kuulunut syöpätauteihin erottamatta. Vanhoissa tunnuksissamme on miekkoja. Edelleenkin potilaat saavat väsymiseen asti kuulla hyväntahtoisia taistelutoivotuksia. Syöpää on kutsuttu terroristiksi, imperialistiksi ja sairauksien keisariksi. Se on vihollinen, jolla on julma maine.

Strategia tarkoittaa sodankäyntiä, aivan sananmukaisesti antiikin kreikan kielessä (strategos). Kiinalainen sotapäällikkö Sunzi ei turhaan kuvannut sotaa elämän ja kuoleman piiriksi.

Syöpäjärjestöissä on suurenmoista olla töissä, koska pala palalta elämä voittaa alaa syöpäkuolemalta. Syövän voittaminen on tavoite, joka on kirjattu strategiaamme. Strategia on yhteinen kaikille järjestöjen eri osille.

Millä aseilla syöpä voitetaan? Nyt on se aika, kun valitaan parhaat pyssyt. Strategiamme uudistuu tänä vuonna. Kesäkuussa järjestöjen toiminnanjohtajat  pohtivat yhdessä, mihin tulivoima keskitetään. Syksyllä uusi suunnitelma etenee hallituksiin ja valtuuskuntaan.

Talvella viisi vuotta sitten oli käynnissä samanlainen keskustelu Kotkassa, jossa pidettiin järjestöpäiviä. Listasimme tekoja, joista meidät muistetaan tulevaisuudessa.

Näitä saavutuksia halusimme: kukaan ei jää yksin, Syöpäjärjestöjen tuki on kaikkien ulottuvilla; potilaat saavat tarvitsemansa saattohoidon; Suomessa ei kukaan tupakoi; liikunnan merkitys ymmärretään paremmin; Suomessa on kansallinen syöpäkeskus; seulonnan tehokkuutta on lisätty ja suolistosyövän seulonta toteutunut; jokainen potilas on Syöpäjärjestöjen neuvonnan piirissä.

Strategiakaudella 2015-2020 Syöpäjärjestöillä on ollut neljä tavoitetta:

  1. Syövän ehkäisy ja varhainen toteaminen
  2. Hoitotulosten ja elämänlaadun arviointi
  3. Järjestön palveluiden kehittäminen
  4. Syöpätutkimuksen vahvistaminen

Suomen Syöpäyhdistys on ollut olemassa yli 80 vuotta. Sillä on ollut kolme strategiaa ja neljäs on muotoutumassa. Tähänastiset strategiat on tehty vähäeleisesti. Vanhenevan väestön Suomessa syöpä on yleinen sairaus, joten taisteltavaa riittää.

Syöpäjärjestöt tekee kansanterveystyötä, ohjaa, neuvoo ja viestii. Jäsenjärjestöissä potilastyö nousee keskiöön. Suomen Syöpäyhdistyksen ensimmäinen pääsihteeri Niilo Voipio kävi tutustumassa Tanskan Syöpäyhdistykseen, joka on Pohjoismaiden vanhin. Voipio vaikuttui toiminnasta, joka oli monipuolinen. Suomen yhdistys rakennettiin Tanskan mallin mukaan.

Voipion seuraaja Liisa Elovainio nosti terveyden edistämisen yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi. Elovainio on tunnettu varsinkin tupakoinnin vähentämiseen liittyvästä työstään. Hän myös jatkoi Voipion kansainvälistä linjaa. Syöpäjärjestön osaaminen perustuu myös siihen, että kanavat maailmalle ovat hyvät.

Liisa Elovainion seuraaja, pääsihteeri Harri Vertio kuvasi Syöpäjärjestöjä isoksi laivaksi, joka kulkee eteenpäin ja muuttaa kurssiaan hitaasti. Vertio kuvasi osuvasti, kuinka monet kasvot syövällä on: toisia se koskettaa kovaa, toisia kevyesti hipaisee.

Syöpäjärjestöjen neljäs ja nykyinen pääsihteeri Sakari Karjalainen on vahvistanut organisaatiota, karsinut vanhentuneita rakenteita ja kehittänyt uusia tehtäviä. Tutkimukseen on pystytty lahjoittamaan viime vuodet ennätyssummia. Vahva ja osaava järjestö on valmis uusiin tehtäviin.

Järjestöjen strategiatyö ei ole koskaan herättänyt suuria intohimoja, sillä yhteinen ymmärrys keskeisistä tavoitteista on olemassa. Suomen Syöpärekisteri tarjoaa tietoa syöpätilanteesta Suomessa, 18 jäsenjärjestön kenttä tietää mitä potilaille kuuluu, Syöpäsäätiön kautta on tuettu tutkimusta ja luottamushenkilöt antavat arvokkaan panoksensa myös. Vakaa talous on mahdollistanut riippumattoman aseman ja Suomen Syöpäyhdistyksen sääntöjen mukaisen tehtävän toteuttamisen: vähennämme syövän suomalaiselle yhteiskunnalle aiheuttamaa tuhoa.

Kun tänä keväänä arvioimme kyselytutkimuksen avulla kärkihankkeitamme, ne saivat selvän tuen. Yli 500 järjestön työntekijää ja luottamushenkilöä sai kutsun kyselyyn. Heistä 60 prosenttia vastasi.

Jotain sentään on muuttunut – jopa lopullisesti ja ratkaisevasti. Henkilöstö on laajemmin mukana suunnittelemassa seuraavaa strategiaa kuin kertaakaan aiemmin. Jokaisen on oltava innostunut viemään eteenpäin yhteisiä tavoitteita ja osattava soveltaa niitä omassa työssään. Nyt ei strategiaa tehdä johdon nurkkahuoneessa vaan yhteisissä työpajoissa. Järjestön tulivoima on siis vahva ja näin valtaamme yhteistyössä ystäviemme kanssa lisää elämää sairauden valtapiiriltä.

Strategiatyöstä voi lukea lisää verkosta https://www.syopajarjestot.fi/jarjesto/strategia/, Twitter-tililtä @SSYUudistuu, Facebookissa SSY uudistuu sekä järjestön lehdestä Syöpä-Cancer.