Siirry suoraan sisältöön

Tarve syöpäseulontaan perustuu lääketieteeseen eikä juridiseen sukupuoleen – myös transtaustaiset ovat oikeutettuja seulontaan

Veli-Matti Partanen

Veli-Matti Partanen

Suomessa on järjestetty valtakunnallisesti kohdunkaulasyövän seulontaa 1970-luvun alusta lähtien ja rintasyövän seulontaa 1980-luvun lopusta lähtien. Syöpäseulonnan avulla on saatu tehokkaasti vähennettyä kuolleisuutta näiden syöpien osalta ja vähennettyä myös kohdunkaulasyövän ilmaantuvuus jopa viidesosaan.

Tämän vuoden kevääseen asti lakisääteinen oikeus näihin seulontoihin oli rajattu juridiselta sukupuoleltaan naisiin. Transmiehillä ei siis ole ollut selvää lakisääteistä oikeutta osallistua seulontaan, vaikka luultavasti seulontaan onkin päässyt olemalla itse aktiivinen. Tietoa mammografioiden tai papatestien kattavuudesta Suomessa ei transmiesten osalta ole olemassa.

Translaki uudisti seulonta-asetusta

Translain tultua huhtikuussa voimaan uudistettiin samalla myös seulontaa koskevaa valtioneuvoston asetusta. Oikeus seulontaan perustuu jatkossa väestötietojärjestelmässä olevan sukupuolimerkinnän sijaan siihen, mikä on lääketieteellisesti perusteltua. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kohdunkaulasyövän seulontaa tulee tarjota myös sukupuolensa mieheksi vahvistaneille ja rintasyövän seulontaa sukupuolensa mieheksi tai naiseksi vahvistaneille sekä niille, jotka ovat käyttäneet rintasyövän riskiä lisäävää hormonivalmistetta pitkäaikaisesti.

Nämä ovat tarpeellisia lisäyksiä, koska syöpäriski ei katso juridista sukupuolta. Jos sukupuolenkorjauksen yhteydessä ei ole tehty kohdun tai rintojen poistoa, niin syöpäriski pysyy ennallaan. Tutkimustiedon perusteella voidaan arvioida, että transtaustaisilla rintasyöpäriski on cis-naisia alemmalla, mutta huomattavasti cis-miehiä korkeammalla tasolla. Lisää tieteellistä näyttöä transtaustaisten riskistä eri syöpiin ja seulonnan vaikuttavuudesta heidän osaltaan olisi kuitenkin hyvä saada, jotta ohjeistuksia voitaisiin tarkentaa.

Hyvinvointialueiden tiedotettava oikeudesta seulontaan

Suomessa seulonnan järjestäminen on vuoden 2023 alusta lähtien ollut hyvinvointialueiden vastuulla. Hyvinvointialueiden velvollisuutena on huolehtia siitä, että sukupuolesta riippumatta kaikilla alueen asukkailla on riittävästi tietoa oikeudesta osallistua seulontoihin. Tällä hetkellä hyvinvointialueiden tai näiden käyttämien seulontalaboratorioiden verkkosivuilta ei vielä löydy ohjeita syöpäseulontojen tarjoamisesta transtaustaisille. Ulkomailta hyvä esimerkki on NHS Englandin verkkosivut, joilla on seikkaperäisesti kuvattu kelle seulontaa tarjotaan ja mitä seikkoja trans- ja muunsukupuolisten on hyvä huomioida.

Pelkkä informaation lisääminen verkkosivuille ei kuitenkaan ole ainoa keino, joka seulonnan tavoittavuuden lisäksi olisi tehtävissä. Suomen Syöpärekisteri ehdotti seulonta-asetuksen päivitystä koskevassa lausunnossaan, että paras vaihtoehto olisi, jos kaikki kohdeväestöön kuuluvat voitaisiin automaattisesti kutsua seulontaan. Enemmistön osalta tieto kohdeväestöön kuulumisesta saadaan rekisteristä. Transtaustaisia ja muunsukupuolisia varten voitaisiinkin luoda erillinen rekisteri, jota kautta voisi ilmaista haluavansa jatkossa saada kutsut seulontaan. Alankomaissa tällainen käytäntö on ollut viime vuoden lokakuusta lähtien.

Transtaustaiset kohdattava terveydenhuollossa asiantuntevasti

Lisäksi seulontojen toteuttamisessa pitäisi madaltaa osallistumisen kynnyksiä varmistamalla, että terveydenhuollon henkilöstöllä on riittävät tiedot transtaustaisten asiantuntevaan kohtaamiseen. Esimerkiksi testosteronihoitoa pitkäaikaisesti saaneilla transmiehillä näytteenotto kohdunkaulalta voi tuntua erityisen epämiellyttävältä, joka on hyvä osata ennakoida ja tarjota ratkaisuja. Harkitsemisen arvoinen ratkaisu olisi myös tarjota mahdollisuutta omanäytteenottoon (ns. self-sampling), jolloin testaaminen sujuisi kotona ja tarve lisätutkimuksiin olisi vain niillä, joilla seulontatesti on normaalista poikkeava.