Siirry suoraan sisältöön

Eturauhassyövän seulonnasta aiheutuu enemmän haittaa kuin hyötyä 

Veli-Matti Partanen

Veli-Matti Partanen

Eduskunta kävi eilen lähetekeskustelun eturauhassyövän seulonnan aloittamista esittävästä lakialoitteesta, jonka on allekirjoittanut 141 kansanedustajaa. Keskustelu aiheesta oli varsin yksipuolinen ja vaikutti, että siihen osallistuneet kansanedustajat eivät ole täysin tietoisia siitä, että asiantuntijoiden näkemys on eturauhassyövän seulontaa vastaan, sillä seulonnan haitat ovat suurempia kuin seulonnan tuomat hyödyt.

Eturauhassyövän vakavuus ymmärrettiin keskustelussa hyvin tuomalla esiin, että eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä, johon sairastuu noin 5 000 ja kuolee vuosittain noin 900 miestä.  

Eturauhassyövän kansanterveydellinen merkitys ei kuitenkaan ole riittävä syy seulontaan, sillä tällä hetkellä käytössä oleva PSA-testi ei tarpeeksi hyvin erottele vaarattomia ja suuremman riskin syöpiä. Jos miehiä lähdetään seulomaan, niin löydetään kyllä lisää syöpiä, mutta valtaosa näistä syövistä ei aiheuttaisi miesten elinaikana mitään oireita.  

Syöpädiagnoosin jälkeen on kuitenkin korkea kynnys olla antamatta hoitoa, koska etukäteen on vaikea tietää, miten aggressiivinen löydetty syöpä on. Tämän seurauksena yhä useammat miehet altistetaan hoidoille, jotka aiheuttavat muun muassa erektio-ongelmia ja virtsankarkailua.  

Näyttö seulonnan vaikuttavuudesta vähäinen

PSA-testiin perustuva eturauhassyövän seulonta todennäköisesti laskee eturauhassyöpäkuolleisuutta hieman.

Lakialoitteen perusteluissa esitetty väite, että 30 prosenttia miehistä voitaisiin pelastaa PSA-seulonnan avulla, on kuitenkin ylioptimistinen arvio. Seulonnan vaikuttavuutta on arvioitu viidessä satunnaistetussa tutkimuksessa ja näiden tutkimusten pohjalta tehty meta-analyysi ei löytänyt tilastollisesti merkittävää eroa eturauhassyöpä- tai kokonaiskuolleisuudessa.

Suurin aiheesta tehty satunnaistettu tutkimus, jossa Suomikin oli mukana, alensi syöpäkuolleisuutta noin 20 prosenttia, mikä vastaa yhtä estettyä eturauhassyöpäkuolemaa tuhatta seulottavaa kohti. Lisäksi, kun tarkastelu rajattiin suomalaisiin osallistujiin, kuolleisuus aleni vain 12 prosenttia eikä tämä ollut enää edes tilastollisesti merkitsevä tulos. Näyttö kuolleisuuden vähenemisestä on siis vielä vähäinen ja osin ristiriitainen.

Samaan aikaan tuhannen seulottavan osalta löydettyjen syöpien hoidot aiheuttavat virtsankarkailuongelmia kolmelle miehelle ja erektio-ongelmia kahdellekymmenelleviidelle miehelle. Hoitojen lisäksi myös diagnoosin varmistamiseksi tehtävien koepalojen ottaminen aiheuttaa joillekin komplikaatioita. 

Hyötyjen ja haittojen välinen tasapaino on niin huono, että seulonnan asiantuntijatahot eivät pidä tällaista syöpäseulontaa hyväksyttävänä. Myös eturauhassyövän kansallinen Käypä hoito -suositus toteaa, että ”rutiinimaista seulontaa eturauhassyövän löytämiseksi ei voida suositella”. 

Eturauhassyövän seulontaan voidaan löytää parempia keinoja

Tällä hetkellä eturauhassyövän seulontaa ei tutkimusnäyttöön perustuen voida suositella, mutta tieteellistä tutkimusta asian parissa tehdään jatkuvasti. Esimerkiksi Tampereen yliopistossa tehdään tutkimusta, jossa PSA-testiin yhdistetään muuta diagnostiikkaa. 

Tarkemmalla testimenetelmällä tai kohdentamalla seulonta korkeamman riskin ryhmiin voidaan tulevaisuudessa toivottavasti välttää merkittävä osa haitoista samalla kun vaaralliset syöpätapaukset löydetään hyvissä ajoin

Seulontaohjelman käynnistämistä ei pidä kuitenkaan hätiköidä, vaan odottaa rauhassa, että tieteellisen tutkimuksen avulla saadaan näyttö parempien menetelmien toimivuudesta väestöpohjaisessa seulonnassa. 

Seulonta ei ole tasa-arvokysymys

Keskustelussa nostettiin esiin, että eturauhassyövän seulonta olisi tasa-arvokysymys ja että miehillä on myös oltava oikeus syöpäseulontaan, koska naisille järjestetään jo kohdunkaulasyövän ja rintasyövän seulontaa. Näitä seulontaohjelmia toteutetaan, koska niiden osalta hyötyjen ja haittojen tasapaino on paljon eturauhassyövän seulontaa suotuisampi.

Miesten asema ei parane sillä, että heille järjestetään haittoja aiheuttavaa seulontaa. 

Miehet voidaan kuitenkin saada myös syöpäseulonnan piiriin varmistamalla, että hallituksen suunnitelmat suolistosyövän seulonnan valtakunnallisesta ohjelmasta toteutuvat. Suolistosyöpä on Suomessa toiseksi yleisin syöpä sekä miehillä että naisilla ja siihen kuolee vuosittain noin 1300 ihmistä. Suolistosyövän seulonnan toimivuudesta löytyy runsaasti tutkimusnäyttöä ja Euroopan unioni onkin suositellut sitä jo vuodesta 2003 lähtien.  

Parhaat keinot syöpäseulontojen tehostamiseen Suomessa

Kansanedustajat ovat eduskuntakeskustelun perusteella selvästi motivoituneita parantamaan syöpäseulontojen tilaa Suomessa, mikä on hieno asia!

On kuitenkin tärkeää, että päätökset perustuvat tieteelliseen näyttöön ja harkintaan. Suosittelenkin lukemaan Suomen Syöpärekisterin seulontajohtaja Tytti Sarkealan kirjoituksen, jossa nostetaan tärkeimmiksi kehityskohteiksi suolistosyövän valtakunnallisen seulontaohjelman aloittaminen ja kohdunkaulasyövän laajentaminen myös 65-vuotiaisiin naisiin.