Siirry suoraan sisältöön

Terveydenhuoltoon tarvitaan kansalliset laaturekisterit

Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, Suomessa ei ole kansallisia terveydenhuollon laaturekisterejä. Täällä ei siis ole mahdollista luotettavasti seurata hoidon laatua ja yhdenvertaisuutta eri puolilla Suomea, vertailla tietoon perustuen eri hoitopaikkoja tai kehittää palveluja valtakunnallisen tiedon pohjalta. Tämä on iso puute.

Laaturekistereihin liittyen tehdään kuitenkin paljon töitä. STM on laatinut laajan muistion laatutiedon keräämisestä sekä kehittämissuositukset, miten edetä kohti laaturekisterejä. Syöpäjärjestöt ja Suomen Syöpärekisteri ovat toimittaneet ministeriöön yhteisen lausunnon muistiosta.

Lausunnossamme osoitamme vahvan tukemme laaturekisterien käyttöönotolle. Korostamme sitä, että kerättävä tieto tarvitaan aidosti kaikista potilaista: laatutiedon tulee syntyä kertakirjausperiaatteella osana normaalia potilaskertomuskirjausta. Samoin korostamme sitä, että potilailla tulee olla mahdollisuus tuottaa laatutietoa eli kertoa omat näkemyksensä sekä saamansa hoidon laadusta että omasta voinnistaan ja elämänlaadustaan.

Suomen Syöpärekisteri kerää jo paljon syöpään liittyvää laatutietoa. Mielestämme laaturekisterien käyttöönotossa on järkevää hyödyntää olemassa olevia rekisterejä. Suomen Syöpärekisteri on kiinnostunut käymään keskusteluja mahdollisesta roolistaan syöpään liittyvän laatutiedon määrittelemisessä, keräämisessä ja analysoimisessa.