Siirry suoraan sisältöön

Suomen Syöpäyhdistys ry:n jäsenyhdistyksille: Ehdotukset uusiksi jäseniksi Suomen Syöpäyhdistys ry:n hallitukseen ja valtuuskuntaan

Vaalivaliokunta valmistelee Suomen Syöpäyhdistys ry:n 11.12.2024 pidettäviin valtuuskunnan syyskokoukseen ja liittokokoukseen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä valtuuskunnan puheenjohtajan ja jäsenten valintaa.

Hallituksen jäsenet valitsee valtuuskunta. Hallituksen puheenjohtajan sekä valtuuskunnan puheenjohtajan ja jäsenet valitsee liittokokous.

Vaalivaliokunta pyytää jäsenyhdistyksiä lähettämään perustellut ehdotuksensa

  • hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi sekä
  • valtuuskunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi erovuoroisten tilalle

viimeistään perjantaina 27.9.2024 vaalivaliokunnan sihteerille osoitteeseen auli.jaatinen@cancer.fi.

Vaalivaliokunta pyytää ehdotuksen tekijää myös etukäteen varmistamaan ehdotetun henkilön suostumuksen olla käytettävissä valituksi tullessaan.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja jäsenet kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä voi olla kolme peräkkäistä kolmivuotiskautta. Liitteenä on hallituksen kokoonpano merkinnällä erovuorossa olevista jäsenistä.

Valtuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä 26 varsinaista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Jäsenet valitaan neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtuuskunnan jäsenistä eroaa joka toinen vuosi puolet; yhdeksän jäsenyhdistysten nimeämää varsinaista jäsentä ja heidän varajäsenensä sekä neljä muuta varsinaista jäsentä ja heidän varajäsenensä. Samaa henkilöä ei voida valita valtuuskuntaan kahta kautta pidemmäksi aikaa peräkkäin. Liitteenä on valtuuskunnan kokoonpano merkinnällä erovuorossa olevista jäsenistä.

Vaalivaliokuntaan ovat vuonna 2024 nimenneet edustajansa Keski-Suomen, Kymenlaakson, Pohjois-Savon ja Satakunnan Syöpäyhdistykset sekä Propo ja Rintasyöpäyhdistys.

Vaalivaliokunnan puolesta

Anne Samstén
puheenjohtaja

Liitteet:

Suomen Syöpäyhdistys ry:n hallituksen kokoonpano merkinnällä erovuoroisista jäsenistä (pdf)

Suomen Syöpäyhdistys ry:n valtuuskunnan kokoonpano merkinnällä erovuoroisista jäsenistä (pdf)