Siirry suoraan sisältöön

Sote-järjestöjen rahoituksen tulevaisuudesta

Viime kuussa lausuimme sisäministeriölle arpajaislain uudistamisesta ja nyt oli aika kommentoida sosiaali- ja terveysministeriölle sote-alan yhdistysten ja säätiöiden rahoitusta koskevaa esitystä. Molemmat esitykset ovat osa sitä uudistusta, jolla järjestöjen avustukset siirretään valtion budjettiin, irralleen Veikkausvoittovaroista.

Lähtökohtaisesti esitys järjestöjen rahoituksesta on mielestämme hyvä. Pidämme tärkeänä mm. sitä, että avustustason on tarkoitus seurata elinkustannusten kehitystä sekä sitä, että avustus voi kattaa täysimääräisesti avustettavan toiminnan kustannukset. Nämä molemmat ovat tärkeitä asioita kansalaisyhteiskunnan toimivuuden ja järjestöjen toimintaedellytysten kannalta.

Myös esitykset Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskuksesta sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnasta ovat kannatettavia. Mielestämme olisi kuitenkin tärkeä pyrkiä kohti kaikkien edunsaajien yhteistä avustuskeskusta. Olisi hyvä, että eri toimialojen järjestöillä olisi mahdollisimman yhdenvertaiset käytännöt esimerkiksi avustusten raportoinnissa.

Painotimme lausunnossamme myös sitä, että järjestöjen oma varainhankinta ei saa vaikuttaa avustusten määrään. Lue koko lausunto täältä.