Siirry suoraan sisältöön

Asiakasmaksuesityksessä hyviä ja huolestuttavia uudistuksia

Syöpäjärjestöt toimitti tänään lausuntonsa STM:lle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistamisesta. Lakiesityksessä on hyviä periaatteita, kuten maksullisten palvelujen määrittely selkeästi lain tasolla, mikä estää erilaiset käytännöt eri puolilla Suomea, sekä alaikäisten vapauttaminen maksuista. Uudistuksen kokonaisuus kuitenkin huolestuttaa Syöpäjärjestöjä. On riskinä, että paljon palveluja käyttävien maksutaakka kasvaa, mikä voi muodostua pienituloisille kohtuuttomaksi. Tämä johtuu mm. siitä, että STM esittää ns. välikaton poistamista lääkärikäynneistä. Nythän asiakas maksaa terveyskeskuksen lääkärikäynneistä korkeintaan kolmelta käyntikerralta vuodessa. Esityksen mukaan tällaista ylärajaa ei tulevaisuudessa olisi.

Syöpäjärjestöt korostaa lausunnossaan myös maksukattojen uudistamisen tarpeellisuutta. Asiakasmaksujen, matkakulujen ja lääkekulujen maksukatot tulisi yhdistää yhdeksi yhtenäiseksi maksukatoksi. Lisäksi maksukaton omavastuuta tulisi jaksottaa useampaan erään vuoden ajalle, jottei tilanne alkuvuodesta olisi niin vaikea. Nämä muutokset tulee sisällyttää lakiin.

Lue lausuntomme ja muita huomioitamme täältä: Lausunto asiakasmaksuesityksestä