Siirry suoraan sisältöön

Syövän ehkäisystä luvassa uudistetut ohjeet

Euroopan syöväntorjuntaohjeet ovat uusiutumassa. Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos, IARC, on julkistanut suositukset, miten ohjeistusta tulisi muuttaa. Yhteistyössä mukana ovat olleet Suomen Syöpäyhdistys ja Euroopan syöpäjärjestöjen liitto ECL.

Euroopan syöväntorjuntaohjeet on jo uudistettu neljä kertaa. Silloin on päivitetty ohjeistuksen tieteellistä pohjaa väestötason tutkimuksista. Ohjeet ovat selkeät ja suunnattu yksilöille. Ne sisältävät 12 ohjetta siitä, mitä jokainen voi tehdä oman syöpävaaransa vähentämiseksi. Ohjeet on laadittu Euroopan Unionin aloitteesta ja tieteellisestä laadusta on vastannut IARC. Ensimmäisen kerran ohjeet julkistettiin 1987.

Tiedetään, että neljä kymmenestä syövästä on ehkäistävissä. Silti syövän ehkäisy saa murto-osan siitä panostuksesta, joka kohdistuu syöpätauteihin. Suomen Syöpäyhdistys johtaa parhaillaan EU:n rahoittamassa iPAAC-yhteistoimintahankkeessa syövän ehkäisyä koskevaa työtä. Suomen Syöpäyhdistyksen lisäksi kumppanina Suomesta on THL, koska hanke on hallitustenvälinen.  iPAAC-hankkeen keskeisiä tehtäviä on ollut laatia suunnitelma syöpäohjeista.

Yli sata asiantuntijaa mukana

IARC, Suomen Syöpäyhdistys ja ECL järjestivät keväällä 2020 laajan virtuaalikokouksen, jossa mukana oli yli sata syövän asiantuntijaa.  Asiantuntijat suosittivat, että päivityksen lisäksi tulisi katsoa suositusten laajuutta. Nyt suositukset suunnataan yksilöihin, mutta tulevaisuudessa myös yhteiskuntaan.

On opittu, että tuotemerkittömät savukerasiat vähentävät varsinkin nuorten tupakointia, samoin tupakkaverojen korotukset. Haitallisia elintarvikkeita voitaisiin verottaa muita tiukemmin, esim. sokeriset, suolaiset ja haitallisia rasvoja sisältävät tuotteet. Alkoholin syöpävaarallisuus on vielä monelle tuntematon asia. Rokotteilla, mm. HPV, voidaan vähentää syöpiä, samoin suojaamalla altistumisia syöpävaarallisille aineille työssä.

Erilaiset kumppanuudet ovat tärkeitä ja yhteyttä tarttumattomien sairauksien ehkäisyyn on vahvistettava, todetaan suosituksissa. Monitieteisyys uudistamistyössä kuuluu myös suosituksiin.

Euroopan syöväntorjuntaohjeistuksen näkyvyyttä tulisi lisätä, arvioi asiantuntijaryhmä. Viestintää tulisi suunnata eri kohderyhmille ja muotoilla kansallisella tasolla paikallisiin oloihin sopivaksi. Syöpäohjeilla on yhteys sekä Euroopan syöpäsuunnitelmaan ja laajaan tutkimusohjelmaan.

Tutkimussuosituksia on neljä: syövän ehkäisyn toimeenpanon on oltava tutkimukseen perustuvaa ja tehokasta, arvioinnin kattavaa, tutkimusnäytön soveltaminen pitäisi tehdä keskitetysti ja syövän syiden tutkimusta tulee vahvistaa.

 

Tutkimusartikkeli: Espina et al. Cancer Epidemiol 2021; 72: 101933

Eurooppalaiset syöväntorjuntaohjeet
https://www.syopajarjestot.fi/toiminta/vaikuttaminen/eurooppalainen-syovantorjuntaohjeisto/

WP5 työpaketin toimintaa iPAAC-hankkeen sivuillla
https://www.ipaac.eu/en/work-packages/wp5/