Siirry suoraan sisältöön

Kansallinen keskustelu ikääntyneiden hoivasta ja elämänlaadusta tarpeen

Ikääntyminen haastaa suomalaisen yhteiskunnan ja siten myös syöpästrategiatyön. Ensi viikolla käynnistyvässä syöpästrategiassa täytyy erityistä huomiota kiinnittää ikääntyneiden syöpäpotilaiden hoitoon ja psykososiaaliseen tukeen läpileikkaavana teemana, toteavat tänään kokoontuneet Syöpäjärjestöjen valtuuskunta ja hallitus.

Kansallisen syöpästrategian tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti yhdenvertainen ja laadukas syöpäpotilaiden hoito. Syöpästrategia tulee kattamaan koko syöpään liittyvän polun: syövän ehkäisyn, syöpäseulonnat, diagnostiikan, syöpähoidot, potilaiden kuntoutumisen tuen ja psykososiaalisen tuen, palliatiivisen ja saattohoidon sekä syöpätutkimuksen.

– Väestön ikääntyessä ja sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien yleistyessä hoivan ja huolenpidon tarve yhteiskunnassa tulee kasvamaan merkittävästi. Yhä suurempi osa syövistä voidaan parantaa ja huonon ennusteen syövät tulevat olemaan harvinaisempia, mutta toisaalta yhä useampi elää parantumattoman syövän ja ehkä samanaikaisesti esimerkiksi muistisairauden kanssa. Laadukkaan palliatiivisen hoidon ja erilaisten tukipalveluiden merkitys tulee entisestään vain kasvamaan, toteaa Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtaja Jukka Moilanen.

Palliatiivinen hoito turvattava lainsäädännöllä

Syöpäjärjestöt on yhdessä Suomen palliatiivisen hoidon yhdistyksen, Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistyksen ja myös Suomen Syöpäpotilaiden kanssa vaatinut yhdenvertaisen palliatiivisen hoidon turvaamista lainsäädännöllä. Vaikka palliatiivinen hoito on kehittynyt Suomessa viime vuosina isoin harppauksin, ei kaikilla alueilla edelleenkään ole palliatiivisia keskuksia tai riittäviä konsultaatiopalveluita. Kotisairaaloissa osaaminen vaihtelee.

– Palliatiivisen hoidon tarve tulee lisääntymään väestön ikääntyessä, ja ikääntyville, monisairaille ihmisille raskaiden syöpähoitojen sivuvaikutukset voivat vähentää elämänlaatua ratkaisevasti. Tulemme pitämään aihetta esillä niin strategian valmistelussa kuin tulevassa ministeritapaamisessa jatkossakin, pääsihteeri Juha Pekka Turunen

Syöpästrategiatyö kytkeytyy tiiviisti myös pohdintaan hoivapaikkojen riittävyydestä ja julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista.

– Järjestöillä tulee tulevaisuudessa olemaan entistäkin tärkeämpi rooli syöpäpotilaiden tukemisessa heidän yksilöllisen hoitopolkunsa aikana, sillä ne toimivat julkisen palvelujärjestelmän vahvana tukena. Myös läheiset tarvitsevat tietoa, tukea ja toivoa, etenkin silloin, kun yhdessä ammattilaisten kanssa etsitään potilaalle asianmukaista hoitoa, joka turvaisi myös elämänlaadun, toteaa Suomen Syöpäyhdistyksen puheenjohtaja Rauno Ihalainen.

Syöpäjärjestöt kokoontui viime viikolla Lappeenrantaan vuotuisille järjestöpäiville, joilla tänä vuonna paneuduttiin erityisesti ikääntyneiden syövän hoitoon, psykososiaaliseen tukeen sekä hoivan kysymyksiin. Syöpäjärjestöjen kantavana teemana on ajatus hyvästä elämästä ilman syöpää ja syövästä huolimatta. Keskustelu jatkui tänään keskiviikkona Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunnassa ja hallituksessa.

Lisätiedot:

Valtuuskunnan puheenjohtaja Jukka Moilanen, 050 367 2617

Hallituksen puheenjohtaja Rauno Ihalainen, 050 68048

Pääsihteeri Juha Pekka Turunen, 050 571 4577

Yhteiskuntasuhdepäällikkö Sarianne Hartonen, 050 3296 052, sarianne.hartonen@cancer.fi