Siirry suoraan sisältöön

Tupakkalaki tarvitsee pikaisia uudistuksia – uusien nikotiinituotteiden käyttö kasvaa nuorten keskuudessa

Tuuli Hynynen

Tuuli Hynynen

Tupakointi on vähentynyt Suomessa merkittävästi viime vuosikymmenen aikana, mutta erityisesti nikotiinipussien ja sähkösavukkeen käytön yleisyys huolettaa.

Tänään julkaistun vuoden 2023 Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan ammattiin opiskelevista nuorista 15 % käyttää nikotiinipusseja silloin tällöin tai päivittäin. Ammattiin opiskelevista pojista käyttäjiä on jo vajaa neljännes. Huomioitavaa on, että kysely on teetetty ennen kuin vahvojen nikotiinipussien myynti vapautui vähittäiskauppoihin. Todellisuudessa käytön yleisyys voi siis olla huomattavasti suurempi helpomman saatavuuden vuoksi. Sähkösavuketta päivittäin käyttävien yläkoululaisten, lukion ja ammattiin opiskelevien osuus on kasvanut huomattavasti vuoteen 2021 verrattuna. Lisäksi päivittäisen nuuskan käytön väheneminen on pysähtynyt kaikilla oppiasteilla.

Voimassa olevan tupakkalain tavoite on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä. Uudet tupakka- ja nikotiinituotteet sekä nuuska ovat keskeinen uhka tavoitteen saavuttamiselle. Tupakkalaki ei säätele riittävällä tiukkuudella uusia tupakka- ja nikotiinituotteita, kuten sähkösavukkeita ja nikotiinipusseja.

Tupakkatuotteet eivät ole normaaleja kulutushyödykkeitä. Ne aiheuttavat käyttäjälleen vaikean riippuvuuden. Uudet nikotiinituotteet valtaavat markkinoita, ja niitä markkinoidaan nuorille erityisesti sosiaalisessa mediassa. Tupakkateollisuuden pyrkimys on saada uusia käyttäjiä ja tehdä käyttäjät riippuvaiseksi nikotiinista. Nuorten vielä kehittyvät aivot ovat erityisen herkkiä nikotiinin vaikutuksille ja riippuvuuden muodostumiselle. Nuorilla esiintyy myös tupakka- ja nikotiinituotteiden yhteiskäyttöä, jolloin tuotteista saadut nikotiinimäärät voivat kasvaa hyvinkin suuriksi.

Suomella on valtiona erityinen velvollisuus suojella lapsia ja nuoria sekä edistää terveyttä. Tämä velvollisuus edellyttää, että lapsia ja nuoria suojataan tupakkateollisuuden pyrkimyksiltä saattaa heidät riippuvaisiksi nikotiinista. Nykyisen hallituksen tavoitteena on kuitenkin ottaa nikotiinipussit tupakkalain piiriin ja sallia niiden myynti. Myynnille asetetaan rajoitteita, kuten luvanvaraisuus ja tuotteiden nikotiinipitoisuus, ja tavoitteita, kuten nuorisokäytön ehkäisy. Tosiasia kuitenkin on, että hallitus päättänyt, että Suomen markkinoilla sallitaan uusi nikotiinituote, sen sijaan, että se kiellettäisiin, kuten nuuska.

Jos pyrkimyksenämme on ehkäistä merkittäviä kansansairauksia, kuten sydän- ja verisuonitauteja ja syöpää, olisi syytä tehdä vakavaa harkintaa siitä, vapautetaanko markkinoille uusia nikotiinituotteita. Mikäli käyttö sallitaan, on huolehdittava siitä, että niiden käyttö ei pääsee lisääntymään erityisesti lasten ja nuoren keskuudessa.

Oppilaitokset ovat merkittäviä lasten ja nuorten terveyttä edistäviä ympäristöjä. Oppilaitosten keinot puuttua uusien nikotiinituotteiden käyttöön ovat vähäiset, koska uusia nikotiinituotteita ei kohdella samalla tavalla kuin tupakkatuotteita. Ongelmallista on, ettei laki mahdollista koulujen ja oppilaitosten kasvatusvelvollisille aikuisille uusien nikotiinituotteiden käyttöön puuttumista koulupäivän aikana koulun tai oppilaitoksen alueella.

Tupakkalaki tarvitsee pikaisesti uudistusta. Tupakkalakiin on tehtävä vähintään seuraavat muutokset, joita STM:n alainen Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmäkin on esittänyt:

  1. Lisätään tupakkalakiin määritelmä ”nikotiinia sisältävät tupakan vastikkeet” ja yhtenäistetään niiden sääntely tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sääntelyn kanssa. Määritelmä pitää sisällään mm. nikotiinipussit.
  2. Ulotetaan tuotemerkittömiä pakkauksia koskeva sääntely kaikkiin sähkösavukkeisiin ja nikotiinipusseihin.
  3. Laajennetaan tupakkalain 58 §:n etämyyntikieltoa sekä 65 §:n etähankintakieltoa koskemaan myös tupakan vastikkeita.
  4. Nostetaan tupakka- ja nikotiinituotteiden ikäraja 20 vuoteen.

Ruotsissa uusien nikotiinituotteiden käyttö on keskittynyt nimenomaan nuoriin, joiden keskuudessa se on yleistä. Suomella on vielä mahdollisuus estää tämä kehityskulku mutta siihen tarvitaan päättäväisiä poliittisia toimia.

Lähteet.
THL 2023. Kouluterveyskyselyn tulokset.

STM 2023. Tupakka- ja nikotiinipoliittisen työryhmän toimenpide-ehdotukset.

Tupakkalaki.