Siirry suoraan sisältöön

Lisätään yhdessä nuorten päiviin liikettä pienillä arjen teoilla

Tuuli Hynynen

Tuuli Hynynen

Liikkuminen edistää terveyttä ja hyvinvointia. Säännöllisellä, elinikäisellä ja riittävän kuormittavalla liikkumisella voidaan ehkäistä paksusuolen syöpää, rintasyöpää ja kohdunrungon syöpää. Syövän ehkäisyn lisäksi säännöllinen liikkuminen vaikuttaa positiivisesti fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen, ehkäisee sairauksia ja vammoja, tukee vammoista kuntoutumista, kehittää vuorovaikutustaitoja sekä ylläpitää sosiaalisia suhteita.

Nuorten arkiympäristöissä toimivien aikuisten onkin hyvä tiedostaa, että pienilläkin teoilla voi tukea nuoren terveellisiä elintapoja ja siten myös ehkäistä syövän syntyä myöhemmällä iällä. Koska syövän kehittyminen voi kestää tyypillisesti jopa vuosikymmeniä, on syövän ehkäisyn kannalta tärkeää tukea juuri nuorten terveellisiä elintapoja.

Uudet lasten ja nuorten liikkumissuositukset kannustavat liikkumaan aina kuin mahdollista

Pohja liikunnallisille elintavoille muiden terveellisten elintapojen rinnalla luodaan lapsuuden ja nuoruuden aikana. Kun liikkuminen koetaan mielekkääksi ja itselleen tärkeäksi, sitä todennäköisemmin liikkuu. Vuoden 2018 LIITU-tutkimuksen mukaan lapsilla ja nuorilla liikkumisessa tärkeimpiä asioita olivat parhaansa yrittäminen, liikkumisen ilo, liikkumisen terveellisyys, hyvän olon saaminen ja uusien taitojen oppiminen.

Kuluvan vuoden keväällä julkaistiin uudet lasten ja nuorten liikkumissuositukset. Suositusten mukaan 7–17-vuotiaan tulisi liikkua reippaasti tunnin päivässä. Tämän lisäksi nuoren tulisi liikkua reilusti sykettä nostaen ja hengästyen kolme kertaa viikossa sekä vahvistaa lihasvoimaa ja luustoa kolme kertaa viikossa. Uusissa liikkumissuosituksissa ohjataan myös tauottamaan pitkiä paikallaanolon jaksoja, liikkumaan aina kun mahdollista ja huomioimaan myös palautuminen riittävän yöunen keinoin.

Korona muutti nuorten arkea

Ennen koronapandemiaa 7–15-vuotiaiden suomalaisten lasten ja nuorten liikkumisen yleisyys oli parantunut. Päivittäin liikkuvien osuus oli nousussa vuosien 2016–2018 välillä. Kuitenkin edelleen alle 40 prosenttia lapsista ja nuorista liikkui vähintään tunnin päivässä. Mitä vanhemmasta ikäryhmästä oli kyse, sitä pienempi osuus liikkui päivittäin. 7–9-vuotiaista yli 40 prosenttia liikkui suositusten mukaisesti, 15-vuotiaista enää alle 20 prosenttia. Tämä oli siis tilanne ennen koronapandemiaa ja siitä seuranneita rajoitustoimia.

Koronarajoitusten vuoksi nuorten sosiaaliset kohtaamiset vähenivät ja opiskelu muuttui etäopiskeluksi eri mittaisiksi ajanjaksoiksi opiskeluasteesta ja asuinalueesta riippuen. Etäopiskelun ja sosiaalisten kohtaamisten vähenemisen myötä säännöllisen arkirytmin ylläpitäminen vaikeutui ja vaatimukset opiskella itseohjautuvasti lisääntyivät. Lisäksi mm. liikkuminen ja harrastusmahdollisuudet kutistuivat lähipiirin kanssa tai etänä toteutettaviksi. Rajoitustoimien seurauksena erityisesti perusopetusikäisen lasten ja nuorten arkipäivien aikainen fyysinen aktiivisuus väheni.

Kaikki liike on plussaa

Uusissa liikkumissuosituksissa kaikki liike on plussaa ja vähäisempikin liikkuminen on hyödyllistä. Me aikuiset olemme merkittävässä asemassa lasten ja nuorten terveyden edistämisessä. Me mahdollistamme, ohjaamme, tuemme ja näytämme esimerkkiä. Korona löi kapuloita rattaisiin, mutta pienillä teoilla me aikuiset voimme tukea ja kannustaa nuoria liikkumaan. Samalla voimme myös itse nauttia liikkumisesta! Jokaiselle löytyy oma tapa liikkua ja siksi kannustammekin teitä kaikkia lisäämään liikettä päivään pienillä teoilla.

Fressis on nuorille suunnattu palvelukokonaisuus, joka jakaa tietoa terveydestä, kannustaa terveellisiin elintapoihin ja hyviin valintoihin omassa arjessa. Hyvien valintojen kautta voi vaikuttaa omaan terveyteen ja erilaisten sairauksien ja samalla syövän ehkäisemiseen. Ohjaa nuori uudistuneelle Fressiksen liikekanavalle, josta löytyy vinkkejä liikkumisen lisäämiseen.

Fressis

UKK-instituutti: Lasten ja nuorten liikkumissuositukset