Siirry suoraan sisältöön

Uuden sovelluksen avulla on mahdollista seurata syöpähoitojen kustannusten kehittymistä

Tänään julkaistu uusi sovellus mahdollistaa syöpähoitojen kustannusten vuosittaisen seurannan. Syöpäsäätiön yhdessä Nordic Healthcare Groupin kanssa luoma sovelluksen avulla voidaan terveydenhuollossa tehdä tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä.

Tutkijoille, päättäjille ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön tarkoitettu Syövän kustannukset -sovellus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella esimerkiksi diagnoosi- ja maakuntakohtaisesti syövän kustannuksia. Se purkaa kustannukset muun muassa erikoissairaanhoidon, lääkkeiden, kuntoutuksen, matkojen ja sairauspäivärahojen muodostamiin osuuksiin.

Vaikka syöpien määrä lisääntyy, kehittynyt hoito ja varhainen toteaminen pitävät syövän kustannukset aisoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen talouden pitää kestää jokaisen sairastuneen hoitaminen ajoissa ja laadukkaasti. Vaikka syöpätapauksia on väestön vanhenemisen vuoksi yhä enemmän, myös yhä useampi sairastuneista paranee”, Syöpäsäätiön pääsihteeri Sakari Karjalainen toteaa.

Kattavat rekisterit mahdollistavat tiedon kokoamisen

Sovellus auttaa suunnittelemaan syövän hoidon kehittämistä nyky-Suomessa, jossa syöpien määrän ennustetaan kasvavan 43 000 tapaukseen vuonna 2030. Kokonaiskustannuksissa huomioidaan sekä suorat hoitokustannukset että epäsuorat kustannukset, kuten sairauspäivärahat ja työkyvyttömyyseläkkeet.

Suomessa on poikkeuksellisen hyvät kansalliset rekisterit, jotka mahdollistavat kustannusvaikuttavuuden seurannan eri sairausryhmissä. Uudessa sovelluksessa suorite- ja kustannustiedot kerätään THL:n ja Kelan rekistereistä. Lisäksi Suomen Syöpärekisteristä saadaan tiedot syöpäkuolleisuudesta, 5-vuotiselossaluvuista ja uusien tautitapausten määristä.

”Suomi on ensimmäinen maa, jossa syövän kokonaiskustannukset ja hoidon tulokset julkaistaan vuosittain koko maasta. Tätä tulisi laajentaa muihin potilasryhmiin ja koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kertoo palvelun tuottaneen Nordic Healthcare Groupin tutkimusjohtaja Riikka-Leena Leskelä. Pohjoismainen Syöpäunioni (Nordic Cancer Union) myönsi lokakuussa 2018 rahoituksen vuonna 2019 alkavaan kaksivuotiseen tutkimukseen, jossa selvitetään syövänhoidon kustannusten kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä myös muissa Pohjoismaissa. Tutkimus käynnistetään Syöpäsäätiön ja Nordic Healthcare Groupin aloitteesta ja johdolla.

”Tieto kustannusten kehityksestä suhteessa uusien syöpäpotilaiden määrään ja syövän hoidon tuloksiin on tärkeä, jotta voimme jatkossakin turvata parhaan mahdollisen hoidon potilaille. Kun tunnistamme, mitkä tekijät lisäävät kustannuksia, on mahdollista vaikuttaa niihin vaarantamatta hoidon laatua”, Sakari Karjalainen toteaa.

Syövän kustannukset laskeneet suhteessa uusien potilaiden määrään

Julkistettu sovellus pohjautuu kahteen tutkimukseen, jotka on julkaistu vuosina 2017 ja 2018. LähiTapiolan ja Syöpäsäätiön rahoittamissa tutkimuksissa selvitettiin, miten syövän aiheuttamat kustannukset ovat Suomessa viime vuosikymmeninä kehittyneet, ja mitä hoitoon käytetyillä panoksilla on saatu aikaiseksi.

Tulosten mukaan syövän aiheuttamat kustannukset ovat laskeneet suhteessa uusien potilaiden määrään. Syövän aiheuttamat kokonaiskustannukset olivat Suomessa vuonna 2009 noin 780 miljoonaa euroa ja vuonna 2014 noin 927 miljoonaa euroa.  Nopeimmin kasvaneet kustannuserät olivat avokäynnit (8 % vuodessa) sekä erityiskorvatut lääkkeet (6 % vuodessa). Merkittävä kustannuksiin vaikuttava muutos on ollut myös hoidon siirtyminen vuodeosastopainotteisuudesta polikliiniseen hoitoon sekä työkyvyttömyyden väheneminen.

Syövän kustannukset -sovellus: https://syopa.azurewebsites.net/home/run?reportid=96b30451-1be3-42a8-9b75-62248531b428&groupid=bbae2e7e-5577-4070-a901-bd5456df5629(avautuu uudessa ikkunassa)

Tutkimus syövän hoidon kustannuksista vuodelta 2017: https://www.syopasaatio.fi/uutiset/syopien-yleistyminen-ei-ole-lisannyt-merkittavasti-hoitokustannuksia/

Lisätiedot:

Syöpäsäätiö
Pääsihteeri Sakari Karjalainen, puh. 0400 818 910, sakari.karjalainen@cancer.fi
Viestintä- ja varainhankintajohtaja Helena Hulkko, puh. 050 582 2211, helena.hulkko@cancer.fi

Nordic Healthcare Group
Tutkimusjohtaja Riikka-Leena Leskelä, puh. 050 4100 737, riikka-leena.leskela@nhg.fi