Siirry suoraan sisältöön

Syöpäsäätiö ja Nordea yhteistyöhön vapaaehtoistoiminnassa

Syöpäsäätiö ja Nordea yhteistyöhön.

Nordea Henkivakuutus lähtee mukaan rahoittamaan Syöpäjärjestöjen valtakunnallista tukihenkilötoimintaa ja sen kehittämistä. Näin yhä useampi syöpäpotilas voi löytää vapaaehtoisen tuekseen sairauden aikana ja tieto tukihenkilöistä saadaan leviämään kautta maan. 

”Vapaaehtoistyöllä ja tukihenkilötoiminnalla on tärkeä rooli ammattilaisten tekemän työn rinnalla sairastuneiden ja heidän läheistensä auttamisessa. Olemme todella kiitollisia yhteistyöstä Nordea Henkivakuutuksen kanssa, sillä sen avulla pääsemme kehittämään juuri näitä tuen muotoja”, toteaa Syöpäjärjestöjen ylilääkäri Liisa Pylkkänen.

Syöpäsäätiön ja Nordea Henkivakuutuksen yhteistyö mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutuksen ja johtamisen kehittämisen niin, että vapaaehtoistoiminnan on mahdollista toteutua laadukkaasti joka puolella Suomea. Lisäksi Nordea Henkivakuutuksen rahoituksella kehitetään Syöpäjärjestöjen vertaistukitoimintaa esimerkiksi sairaaloissa ja verkkoympäristöissä.

”Lohtua, rohkaisua ja tietoa tuova tukihenkilö on tärkeä osa hoitoketjua. Syöpätapausten lisääntyessä järjestöjen rooli näiden vierellä kulkijoiden tarjoamisessa kasvaa entisestään”, järjestökoordinaattori Hannele Arvekari Syöpäjärjestöistä kertoo. ”Vapaaehtoiset ovat arvokas voimavara ja he ansaitsevat kiitoksen työstään. Yhteistyön myötä tulemme kehittämään myös vapaaehtoisten täydennyskoulutusta, toiminnanohjausta ja virkistystoimintaa.”

Vapaaehtoisena toimimisen tavat muutoksessa

Syöpäsäätiön rahoituksella on jo useamman vuoden ajan turvattu sairastuneille tarjottavia maksuttomia tuki- ja neuvontapalveluita.

Viime vuosina Syöpäsäätiön lahjoittajien tuella on myös yhtenäistetty ja uudistettu vertais- ja saattohoidon tukihenkilötoimintaa. Lisäksi Syöpäsäätiön tuella kehitetään myös Kokemustoimija-toimintaa, jossa sairauden kokeneet antavat oman asiantuntijuutensa potilaana tai potilaan läheisenä olemisesta opiskelijoiden ja ammattilaisten ”käyttöön”. Toiminnan tavoitteena on kehittää syöpäpotilaiden hoitoa entistä paremmaksi ja sujuvammaksi.

”Ihmisten tapa ja toimia vapaaehtoisena on muuttunut viime vuosina kovasti. Meidän tulee huomioida tällaiset muutokset herkästi, jotta ihmiset haluavat jatkossakin toimia Syöpäjärjestöissä vapaaehtoisena. Myös sairastuneiden ja heidän läheistensä tarpeet ovat muutoksessa hoidossa ja hoitoajoissa tapahtuvien muutosten vuoksi. Näin ollen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen vaatii jatkuvaa kehittämistä ja päivittämistä”, toteaa Arvekari.

Syöpätutkimusta ja syöpäpotilaiden tukemista rahoittava Syöpäsäätiö toimii lahjoitusvaroin. Syöpäsäätiö on osa Syöpäjärjestöjä. Vuosittaisten syöpätutkijoille myönnettyjen apurahojen rinnalla Syöpäsäätiön saamat lahjoitusvarat ohjataan Syöpäjärjestöjen toimintaan potilaiden ja läheisten hyväksi kautta maan.

https://www.youtube.com/watch?v=5c4Th7PahBw