Siirry suoraan sisältöön

Syöpäjärjestöt kummastelee THL:n pääjohtajan kelpoisuusvaatimusten laskua

Syöpäjärjestöt pitää outona ja valitettavana STM:n päätöstä poistaa tohtorin tutkinto Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtajan ja muiden ylimpien johtajien kelpoisuusvaatimuksista.

– THL on arvostettu tutkimuslaitos Suomessa ja kansainvälisesti. Sekä kansalaisten että muiden maiden tutkimuslaitosten silmissä THL:n luotettavuutta nostaa se, että pääjohtaja on itsekin tutkimuksenteon ammattilainen, korostaa Syöpäsäätiön hallituksen puheenjohtaja, akateemikko Sirpa Jalkanen.

– Kyse on tutkimusorganisaatiosta. On välttämätöntä, että laitoksen johdolla on tohtorintutkinnolla osoitettua osaamista ja ymmärrystä tutkimuksenteosta. Tohtorin tutkinto on myös selkein osoitus tieteellisestä asiantuntijuudesta eli kyvystä arvioida tutkimukseen perustuvaa näyttöä asiantuntijaorganisaatiossa, muistuttaa Suomen Syöpäyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Rauno Ihalainen.

– Nykyisessä epävarmassa maailmantilanteessa tutkitun tiedon merkitys korostuu. Tutkimuksen roolia ja tutkijoiden ammattitaidon tärkeyttä ei pidä nakertaa tämänkaltaisilla päätöksillä, painottaa Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha Pekka Turunen.