Siirry suoraan sisältöön

Suomen ensimmäinen kliinisen bioetiikan seminaari Rovaniemellä

Seminaari terveydenhuollon etiikan uusista keskustelun ja päätöksenteon rakenteista maailmalla hyväksi havaittuja keinoja hyödyntäen

Seminaari esittelee ja pohtii terveydenhuollon organisaatioissa maailmalla laajalle levinneitä kliinisen bioetiikan keinoja eli organisaatioiden rakenteita ja toimintatapoja, joilla tuetaan terveydenhuollon eettisten valintojen tunnistamista ja käsittelyä. Terveydenhuollon arkietiikan käsittely tukee potilaiden hyvää hoitoa, ammattilaisten työssä jaksamista, työyhteisön toimintaa sekä auttaa organisaatioita vaalimaan kansalaisten luottamusta.

Suomessa kliininen bioetiikka ja sen uudet terveydenhuollon avaukset ovat yhä suhteellisen tuntemattomia ja huonosti vakiintuneita. Nämä etiikan teemat ovat ajankohtaisia terveydenhuollon kohdatessa laajasti haasteita muun muassa taloudellisten paineiden, hoidon teknologisen ja tieteellisen kehityksen sekä sote-uudistuksen myötä.

Seminaari tuo yhteen suomalaisia ja ulkomaalaisia aiheen asiantuntijoita ja aihepiiristä kiinnostuneita tahoja, kuten terveydenhuollon ammattihenkilöstöä ja hallintoa, potilasjärjestöjen edustajia sekä aihepiirin tutkijoita, oppimaan lisää teemasta ja pohtimaan yhdessä alan kehitys- ja soveltamismahdollisuuksia Suomessa. Kielinä toimivat suomi ja englanti.

Johdatuksena aiheeseen on verkossa luettavissa pamfletti ”Miten bioetiikka voi muuttaa suomalaista terveydenhuoltoa?(avautuu uudessa ikkunassa)

Seminaarin pääpuhujana ja kommentaattorin roolissa toimii Harvardin yliopiston bioetiikkakeskuksen johtaja Christine Mitchell, joka lukeutuu alan kansainvälisesti arvostettuihin asiantuntijoihin ja kouluttajiin. Seminaarin yhteydessä toteutetaan myös työryhmämuotoinen tapaaminen seuraavana päivänä 17.8.2018, jolloin Mitchell kommentoi Suomessa toteutettavia tutkimuksia ja uusia avauksia. Myös tähän ohjelmaan on mahdollista osallistua (osallistumisesta toivotaan erillistä mainintaa ilmoittautumisessa).

 

Ohjelma 16.8.2018

11.45 – 12.15 Ilmoittautuminen ja kahvi

12.15 – 12.30 Lapin sairaanhoitopiirin terveiset, johtajaylilääkäri Jukka Mattila, LSHP

12.30 – 12.45 Lyhyt johdatus aiheeseen, bioetiikan tutkija Heikki Saxén, Lapin yliopisto

12.45 – 13.45 Clinical bioethics, johtaja Christine Mitchell, Harvardin yliopisto

13.45 – 14.00 Kommenttipuheenvuoro: pääsihteeri Sakari Karjalainen, Syöpäsäätiö sr

14.00 – 15.00 Lounas

15.00 – 15.30 Moral case deliberation and “genethics”—experiences of applying bioethics in patient care, perinnöllisyyslääketieteen ylilääkäri Tanja Saarela, Tays

15.30 – 16.00 The place of economics and business models in priority settings, toimitusjohtaja Samuli Saarni, OP

16.00 – 16.15 Kahvi

16.15 – 16.45 Ethical aspects of conducting research in hospital, yliopettaja Arja Halkoaho, TAMK

16.45 – 17.15 Clinical bioethics and personalized medicine, bioetiikan tutkija Salla Saxén, Itä-Suomen yliopisto

18.30 Illallinen (omakustanteinen)

Aika ja paikka: 16.8.2018, Lapin yliopisto

Järjestäjä: ProSoc-tutkimusryhmä, Lapin yliopisto

Yhteistyötahot: Syöpäsäätiö sr, Bioetiikan instituutti ry

Tiedustelut: Professori Timo Aarrevaara (timo.aarrevaara@ulapland.fi), hallintotieteen yliopisto-opettaja Heikki Saxén (heikki.saxen@ulapland.fi)

Sitovia ilmoittautumisia pyydetään sähköpostilla osoitteeseen heikki.saxen@gmail.com viimeistään 9.8.2018. Tiedoksi nimi, tausta ja yhteystiedot. Samalla on mahdollista esittää toiveita käsiteltäviksi etiikan aiheiksi. Seminaari on avoin ja maksuton alan asiantuntijoille, terveydenhuollon ammattilaisille ja hallinnolle sekä muille terveydenhuollon toimijoille, kuten potilasjärjestöjen edustajille. Tarkempi tilatieto ja seminaariohjelma lähetetään sähköpostilla ilmoittautuneille myöhemmin.