Siirry suoraan sisältöön

Nikotiinpussien makuja ja nikotiinipitoisuutta säädeltävä tiukasti

Nikotiinipussit ovat tuote, jolla tupakkateollisuus houkuttelee nuoria tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttäjiksi. Nikotiinipussien käyttäjät ovat leimallisesti nuoria, jotka ovat erityisen alttiita kehittämään nikotiiniriippuvuuden ja joille nikotiini on erityisen haitallista. Nikotiinipussien maut, hajut ja markkinointi ovat suunnattu täysin nuorille.

Nykyiset nikotiinipussit ovat nikotiinipitoisuudeltaan niin voimakkaita, että ne voivat olla hengenvaarallisia pienille lapsille, jotka imeskelevät tai nielevät nikotiinipussin. Lasten, nuorten ja suomalaisen kansanterveyden vuoksi on välttämätöntä säädellä nikotiinipusseja erittäin tiukasti, ellei niitä kielletä kokonaan. Nikotiinipussit vastaavat käyttötarkoitukseltaan nuuskaa, joten olisi perusteltua suhtautua niihin lainsäädännössä samalla tavalla ja kieltää niiden myynti.

Lausuntokierroksella olevassa tupakkalain muutosesityksessä on monia hyviä asioita, kuten vaatimus tuotemerkittömistä pakkauksista nikotiinipusseille. Esitys on kuitenkin erittäin ongelmallinen nikotiinipussien nikotiinipitoisuutta sekä makuaineita koskevan sääntelyn osalta.

Esitetty 20 milligramman nikotiinipitoisuus on erittäin korkea. Se aiheuttaa lapsille, nuorille ja kokemattomille käyttäjille vakavan myrkytysriskin. Se on selvästi korkeampi kuin savukkeiden nikotiinipitoisuus. Korkea nikotiinipitoisuus voimistaa nikotiinin terveysongelmia, kuten haittaa aivojen kehitykselle, tarkkaavaisuuden ongelmia sekä masennus- ja ahdistusoireiden riskiä.

Kiinnostavat maut ovat tutkitusti yksi keskeisimpiä syitä, miksi nuoret käyttävät uusia nikotiinituotteita, kuten nikotiinipusseja. Maut ovat teollisuuden keino houkutella uusia käyttäjiä sekä hämärtää käsitystä tuotteiden haitallisuudesta. Muiden Suomen markkinoilla olevien tupakka- ja nikotiinituotteiden tunnusomaiset maut on kielletty. Näin vähennetään tuotteiden houkuttelevuutta ja suojellaan erityisesti lapsia ja nuoria.

Tanska on juuri päättänyt, että ainoat sallitut maut nikotiinipusseille ovat jatkossa tupakka ja mentoli. Samoin Tanska on päättänyt rajoittaa nikotiinipussien nikotiinipitoisuuden samalle tasolle kuin savukkeiden ja sähkösavukkeiden. Tämä tarkoittaa noin 6 mg / g rajaa.

Hallitus on hallitusohjelmassaan linjannut ottavansa naapurimaista mallia nikotiinipussien sääntelylle. Mikäli nikotiinipussit halutaan sallia Suomessa, ainoa järkevä ratkaisu on nyt katsoa Tanskaan ja ottaa meille vastaavat linjaukset: ainoiksi sallituiksi mauiksi tupakka ja mentoli sekä nikotiinipitoisuudeksi korkeintaan 6 mg/g.

Lue lisää lausunnostamme.