Siirry suoraan sisältöön

Yhteenveto alkoholilain lausunnoista

Sosiaali- ja terveysministeriö on saanut valmiiksi lausuntoyhteenvedon alkoholilain kokonaisuudistuksesta annetuista lausunnoista. Lausuntoja pyydettiin 16.1.2017 mennessä ja niitä saapui lisäaikapyyntöjen jälkeen maaliskuun alkuun mennessä yhteensä 130. Joukossa on viranomaisten, asiantuntijalaitosten, elinkeinoelämän toimijoiden ja järjestöjen lausuntojen lisäksi myös runsaasti kansalaispalautetta. Kansalaisilta tullut palaute koski erityisesti alkoholin verkkokauppaa.

Suomen Syöpäyhdistys jätti oman lausuntonsa. Yhdistys pitää hyvänä sitä, että lakiluonnoksen tarkoituksena on vähentää alkoholin kulutusta, mutta erittäin huolestuttavana sitä, ettei tämä tavoite heijastu muissa ehdotetuissa pykälissä. Päinvastoin laissa on lukuisia kohtia, jotka voivat  lisätä alkoholin kulutusta. Näistä huolestuttavimpina Suomen Syöpäyhdistys pitää seuraavia:

  1. Aiempaa vahvempien alkoholijuomien myynnin salliminen päivittäistavara-kaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla.
  2. Erityisesti lapsia ja nuoria kiinnostavien ”limuviinojen” myynnin salliminen.

Suurin osa lausunnon antajista on antanut palautetta joko koskien omaa toimialaansa tai yksittäisiä pykäliä. Tyypillisesti osa lausunnonantajista on suhtautunut myönteisesti ja osa taas kielteisesti samoihin pykäliin. Eniten kommentteja on esitetty sääntelyn purkamiseen liittyviin pykäliin, joiden mahdollisia vaikutuksia lausunnonantajat pitävät joko tavoiteltavina tai ei-toivottuina.

Kaiken kaikkiaan esitysluonnokseen kielteisesti suhtautuvia on hieman myönteisesti suhtautuvia enemmän. Kielteiset arviot liittyvät esimerkiksi vähittäismyynnin ja anniskelun sääntelyn väljentämiseen ja sitä seuraavaan huoleen kansanterveyden ja turvallisuuden heikkenemisestä. Myönteisenä lakiuudistuksessa pidetään sääntelyn selkiyttämistä ja vanhentuneen sääntelyn purkua.

Hallituksen esitys keväällä eduskuntaan

Alkoholilain kokonaisuudistus etenee perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan mukaan suunnitellusti siten, että lakiesitystä käsitellään ja tarvittaessa muutetaan lausuntokierroksella saadun palautteen perusteella. Erityisesti uudistuksen taloudelliset vaikutukset ja vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen pyritään arvioimaan mahdollisimman monipuolisesti.

Maalis-huhtikuun aikana lainsäädännön arviointineuvosto saa lakiluonnoksen arvioitavakseen. Arviointineuvoston käsittely vie arviolta neljä viikkoa.

Lausuntokierroksen kanssa rinnakkain on ollut käynnissä alkoholilain ilmoitusmenettely, jossa Euroopan komissio ja muut jäsenvaltiot arvioivat, onko ehdotettu lainsäädäntö yhteensopiva EU-oikeuden kanssa. Nämä arvioinnit saadaan sosiaali- ja terveysministeriöön maaliskuun puolivälin jälkeen.

Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan hallituksen esitys alkoholilaista voitaisiin antaa eduskunnalle toukokuun aikana. Lain voimaantulo ratkaistaan eduskuntakäsittelyn aikana. Aikaisintaan laki tulisi voimaan 1.1.2018.