Siirry suoraan sisältöön

Lääketieteellisen tutkimuksen rahoitus saatava nousuun

Koronakriisi on tehnyt näkyväksi sen, minkä lääketieteen parissa toimivat ovat aina tienneet: tarvitaan laadukasta lääketieteellistä tutkimusta, jotta voidaan saada laadukasta hoitoa ja kyetään reagoimaan uusiin terveysuhkiin.

Suomessa lääketieteellisen kliinisen tutkimuksen rahoitus on kuitenkin jo pitkään ollut laskusuunnassa. Valtion rahoitus yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen (ns. VTR-rahoitus) on laskenut 20 vuodessa alle neljännekseen aiemmasta tasosta (91 miljoonaa vuonna 1997 ja 21 miljoonaa vuonna 2020). Kuitenkin VTR-rahoitus on keskeinen mahdollistaja sille, että sairaaloissa voidaan tehdä tutkimusta. Mitä enemmän tutkimusta palvelujärjestelmässä – sairaaloissa ja terveyskeskuksissa – tehdään, sitä parempia ovat hoidon tulokset. Tehtävä tutkimus hyödyttää potilaita heti, kun he pääsevät testaamaan kehitteillä olevia hoitomuotoja. Lisäksi se hyödyttää potilaita pitkällä aikavälillä, kun löydetään uusia, aiempaa parempia lääkkeitä ja hoitokäytäntöjä. VTR-rahoitus mahdollistaa myös terveyspalvelujärjestelmän tutkimisen ja yhä parempien ja kustannusvaikuttavampien toimintatapojen kehittämisen, mikä on tärkeää väestön ikääntyessä ja terveydenhuollon kysynnän kasvaessa.

Kliinisen tutkimuksen rahoituksen laskusuunta on saatava käännettyä. Syöpäjärjestöt yhdessä Lääkäriseura Duodecimin, Lääkäriliiton ja Lääketeollisuus ry:n kanssa on tänään lähestynyt hallituspuolueita ja pyytänyt, että elokuun budjettiriihessä löytyisi lopulta lisärahoitusta terveyden tutkimukselle.

Meillä ei ole varaa siihen, että emme panosta kliiniseen tutkimukseen. Toivottavasti päättäjät kuulevat viestimme.