Siirry suoraan sisältöön

Kannatamme ruokapakkausten terveellisyysmerkintöjä – myös alkoholituotteisiin

EU:ssa on suunnitteilla uudistuksia ruokapakkausten tuotemerkintöihin, mihin liittyen on järjestetty julkinen kuuleminen aiheesta. Koska ravitsemuksella ja alkoholinkäytöllä on merkittävä yhteys kansanterveyteen ja myös suoraan syöpiin, mekin vastasimme kuulemiseen.

Kannatamme sitä, että elintarvikkeiden terveellisyys olisi nykyistä paremmin näkyvillä elintarvikkeissa. Tämä helpottaisi terveellisten valintojen tekemistä. Uskomme, että uudenlaiset pakkausmerkinnät voisivat myös kannustaa elintarviketuottajia kehittämään terveellisempiä vaihtoehtoja. Olemme kuitenkin vähän huolissamme siitä, että koko EU:lle luotaisiin yhteinen ruokapakkausmerkintöjen malli. Vaikka ravitsemukseen liittyvät haasteet ovat monin tavoin yhteneväisiä läpi Euroopan, ruokailutottumukset ja myös ravitsemussuositukset vaihtelevat alueittain. Yksi yhteinen malli ei todennäköisesti kykenisi vastaamaan esimerkiksi suomalaisiin erityishaasteisiin (esim. runsas suolan käyttö) tai ruokavalion erityispiirteisiin.

Erittäin iso kysymys on alkoholin pakkausmerkinnät. Tällä hetkellähän alkoholituotteisiin ei tarvitse merkitä tuotesisältöjä toisin kuin muihin elintarvikkeisiin. Tämä erityiskohtelu on tärkeä poistaa ja alkoholituotteisiin tarvitaan samat sisältömerkinnät kuin muihinkin tuotteisiin. Sen lisäksi on välttämätöntä, että alkoholin haitallisuudesta tulee erilliset terveysvaroitukset tuotepakkauksiin. Alkoholin syöpävaarallisuus on kiistaton mutta vain pieni osa väestöstä tuntee sen – esimerkiksi suomalaisista vain 37 % (Näin Suomi juo, THL 2018). Euroopan syöväntorjuntasuunnitelma (EU Beating Cancer Plan) sisältää linjaukset varoitusmerkintöjen käyttöönotosta. Komission on syytä käynnistää valmistelu pikimmiten.