Siirry suoraan sisältöön

Hyvä päivä edistää nuorten terveyttä

Hyvä päivä -toiminta lisää työelämän ja opiskelun ulkopuolella olevien nuorten tietoa terveellisistä elämäntavoista sekä niihin liittyvää elämänhallintaa. Tänä vuonna kolmeen ryhmään osallistuu noin 20 iältään 19-27-vuotiasta nuorta.

Hyvä Päivä –ryhmä lähtee nuorten omista vahvuuksista ja kiinnostuksesta elintapojensa muuttamiseen. Tapaamisissa nuorille painotetaan terveellisen ravinnon, liikkumisen ja arkirytmin merkitystä ja valmistetaan yhdessä terveellinen ateria sekä liikutaan yhdessä.  Tapaamisten välillä nuoret tekevät pieniä terveyttä edistäviä kokeiluja omassa arjessaan.

Osallistuneilta nuorilta on kysytty palautetta ja arviota Hyvä päivä -toiminnasta.  He ovat kertoneet saaneensa säännöllisyyttä ja rytmiä omaan arkeensa, uutta aktiivista toimintaa, hyviä sosiaalisia kokemuksia sekä uusia ystäviä.

Nuoret kertoivat, että  he saivat kokeilla uusia asioita ja ryhmässä mukana oleminen tuotti hyvää oloa. Ryhmä on sitouttanut nuoret aktiiviseen toimintaan ja nuoret ovat kiinnostuneet hyvinvoinnistaan ja ryhtyneet miettimään ruoka- sekä liikuntatottumuksiaan.

Kajaanin nuorisopalvelut järjestävät mukana olleille nuorille seurantatapaamisia, jotta voidaan varmistaa omaksuttujen tapojen säilyminen ja kannustaa jatkamaan niitä.

Myös ohjaajien terveyden edistämisen osaaminen on vahvistunut   ja  he ovat saaneet uusia työkaluja nuorisotyöhön.

Nuoret ovat vastanneet sekä ryhmän alussa että lopussa elintapoihin liittyviin kyselyihin. Hankkeessa kerättyyn materiaaliin pohjautuva raportti valmistuu alkuvuodesta 2017.

Suomen Syöpäyhdistyksen Hyvä päivä -hanketta on toteutettu yhteistyössä Kajaanin kaupungin nuorisopalveluiden ja NUPPA – Nuorten kynnyksettömän palvelupaikan kanssa. Ryhmiä ovat ohjanneet nuoriso-ohjaaja / liikuntaneuvoja Teemu Eskelinen ja ohjaaja Outi Karasti.

Hyvä päivä -materiaalit on kehitetty Suomen Syöpäyhdistyksen ja Kajaanin kaupungin nuorisopalveluiden yhteistyönä. Lisäksi yhteistyökumppanina on ollut Kainuun Martat.  Hankkeen rahoitus tulee Syöpäsäätiöltä ja LähiTapiolalta.

Vuosina 2017-2018 Hyvä päivä –toimintaa laajennetaan muille paikkakunnille ja tuotetaan muun muassa Hyvä päivä –ohjaajanopas verkkoon työntekijöiden työkaluksi ryhmien ohjaamiseen.

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Seppo Soine-Rajanummi  050 440 5694, seppo.soine-rajanummi@cancer.fi

Nuoriso-ohjaaja Teemu Eskelinen, Kajaanin kaupunki, 044 7100380