Siirry suoraan sisältöön

Järjestöjen varainhankinnan tukeminen mielekästä

Valtiovarainministeriö keräsi lausuntoja selvityksestä, jossa pohditaan, tulisiko valtionavustusjärjestelmän tukea järjestöjen varainhankintaa. Selvitys käsittelee sekä laajemmin järjestöjen autonomiaa ja varainhankintaa että punnitsee erilaisia keinoja, joilla varainhankintaa voisi tukea.

Näemme järjestöjen varainhankinnan yhtenä pitkäjänteisen, järjestölähtoisen toiminnan mahdollistajana. Kuitenkin on selvää, että kaikilla järjestöillä ei ole samanlaista mahdollisuutta tehdä varainhankintaa – ja että varainhankinta vaatii osaamista ja työtä. Valtionavustustoiminnan ei pitäisi ainakaan estää järjestöjen varainhankintaa. Pidämme myös osaa esitetyistä tukikeinoista perusteltuina. Joka tapauksessa on tarpeen yhtenäistää eri valtionavustusmuotojen käytännöt ja linjaukset esimerkiksi hyväksyttävistä kustannuksista.

Pidämme tärkeänä periaatteena myös sitä, että järjestö saa itse päättää, mitä toimintaansa se rahoittaa varainhankinnalla tai omalla pääomalla ja mihin se hakee valtionavustusta.

Lausunnossamme käsittelemme asiaa tarkemmin.