Siirry suoraan sisältöön

Hyvä Päivä -toiminta laajenee ensi vuonna

– Olen saanut tästä ryhmästä paljon apua arkeen ja elämiseen. Olen saanut liikuntaan uusia vinkkejä, samoin ruokapuolelle ja tietoa unen tarpeesta. (Ville, Joensuu)

Syöpäjärjestöjen Hyvä Päivä –toiminta on johtanut hyviin tuloksiin useilla paikkakunnilla. Nuorten kokemus omasta terveydestään parantui. Nuoret kokivat elämänrytmin säännöllisemmäksi toiminnan loputtuakin. Yli puolella parantui myös mieliala.

Hyvä Päivä -toiminta on työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille aikuisille toteutettua tavoitteellista ryhmätoimintaa, jossa käsitellään arjen teemoja (ruoka, liikunta, arkirytmi, mielen hyvinvointi). Toiminnan lähtökohtana on nuorten omien vahvuuksien tunnistaminen ja halu lisätä omaa hyvinvointiaan. Se lähtee nuorten omista vahvuuksista ja kiinnostuksesta elintapojensa muuttamiseen. Hyvä Päivä –toimintamalli pohjaa tutkimustietoon: elintavat huonontuvat työttömyyden pitkittyessä.

Hyvä Päivä -ryhmiä on toteutettu vuosina 2016-2018 Kajaanissa, Sotkamossa, Kuopiossa, Joensuussa, Polvijärvellä, Kaavilla, Rovaniemellä, Kemijärvellä ja Vantaalla. Yhteensä vuoden 2018 loppuun mennessä on toteutettu 35 ryhmää.

Hyvä Päivä on kehitetty Syöpäjärjestöjen ja Kajaanin kaupungin nuorisopalveluiden yhteistyönä.

Hyvä Päivä –ohjaajiksi on koulutettu 60 nuorten parissa työskentelevää ammattilaista ja ryhmiin on osallistunut yhteensä lähes 200 nuorta.

Hyvä päivä toiminnasta yhteisöllisyyden kokemuksia nuorille

– Hyvä Päivä -toiminnassa olen saanut tutustua uusiin ihmisiin ja se on tuonut tekemistä arkeen, kertoo Joensuussa toimintaan osallistunut Milla.

-Ryhmän kanssa oli frisbeegolfia ja kotona piti kerran kokeilla jotain uutta liikuntaharrastusta. Kokeilin ratsastusta. Kaverin kanssa kokeilin myös roller derbyä, Milla jatkaa.

-Olen saanut tästä ryhmästä paljon apua arkeen ja elämiseen. Olen saanut liikuntaan uusia vinkkejä, samoin ruokapuolelle ja tietoa unen tarpeesta, kertoo Joensuussa ryhmässä mukana ollut Ville.

-Parasta on yhteisöllisyys ryhmän jäsenten kesken, ollaan tultu hyvin toimeen ja ollaan käyty pelaamassa sulkapalloa. Ryhmän kemia toimii ja se auttaa kun tehdään yhdessä juttuja, Ville jatkaa.

-Hyvä Päivä –toiminnan myötä kuuluu tosi hyvää, olen aloittanut nyt syksyllä restonomin opinnot ja ne ovat lähteneet hyvin käyntiin, Milla kuvailee syksyään.

-Tällä hetkellä kirjoittelen opinnäytetyötä ja olen valmistumassa tradenomiksi liiketalouden puolelta, Ville jatkaa.

Ryhmää ohjanneidenkin palaute on positiivista

-Hyvä Päivä –toiminnassa nuorten elämänlaatu on kohentunut ja moni nuori on saanut tekemistä arkeen. Asioita, jotka heiltä ovat sillä hetkellä jollakin tavalla puuttuneet, sanoo etsivä nuorisotyöntekijä Niina Kokkinen Joensuusta.

-Meillä oli mahtavat nuoret ja kaikki olivat kiinnostuneita toiminnallisesta yhdessäolosta. Tehtiin paljon lajikokeiluja ja siitä jäi hyvät kokemukset.

-Kun ajatellaan sellaisia nuoria, joilla on paljon sosiaalisten tilanteiden pelkoja, tarvitaan myös altistumista tällaisille ryhmätilanteille ja jännittämisen kokemuksille. Suljettu ryhmä täydentää juuri tähän kohderyhmään yksilötyöskentelyä, Niina Kokkinen kertoo.

-Ryhmään tulleet kaipasivat muutosta elämään. Siinä heräteltiin ajatusta ja muutoksen mahdollisuutta, sanoo Joensuussa Hyvä Päivä –ryhmää ohjannut Heikki Lehmus.

Lehmuksen mukaan ryhmässä opitaan sekä toisilta nuorilta että ohjaajilta:

-On kyse nuorista aikuisista ja heillä itselläänkin on tietämystä asioihin aika paljon. Ryhmässä aina joku tietää asioista enemmän. Nuori voi kysyä ja jakaa asioita. Ryhmä auttaa asioiden pohdiskelussa.

-WhatsApp joka on ollut tosi hyvä uutena tiedonvälittämisen kanavana. Sillä ryhmäläiset itse aktivoituvat tutustumaan toisiinsa ryhmän ulkopuolellakin. Hyvä Päivä –toimintaan kuuluu, että kokeillaan aina viikon aikana jotakin uutta ja otetaan siitä valokuva.  Se toimi tosi hyvin, Niina Kokkinen kertoo.

Rovaniemi ja Vantaa mukana uusina paikkakuntina vuonna 2018

Vuonna 2018 uusina Hyvä Päivä –paikkakuntina ovat olleet Rovaniemi ja Vantaa. Syksyn 2018 aikana on toteutettu Rovaniemen kaupungin nuorisopalveluissa kolme ryhmää, joista yksi kohdennettiin ammattioppilaitoksen asuntolassa asuville nuorille, jotka ovat juuri aloittaneet opintonsa. Myös tälle kohderyhmälle toiminta koettiin hyödylliseksi.

Nuoret ovat saaneet tukea arjenhallintataitoihinsa, kuten ruoanlaittoon sekä mielekästä tekemistä vapaa-ajalle.

Myös Vantaalla kokemukset ovat positiivisia ja Hyvä Päivä –mallia ollaan viemässä mm. nuorten työpajoille.

Hyvä Päivä –toiminta jatkuu ja laajenee 2019

Hyvä Päivä –toiminta jatkuu vuonna 2019. Uusia ryhmien ohjaajia koulutetaan ja uusia paikkakuntia liittyy mukaan. Toimintaa viedään erityisesti Ohjaamoihin, jotta entistä suuremmalla joukolla nuoria on mahdollisuus päästä mukaan Hyvä Päivä –ryhmiin. Ohjaamot ovat alle 30 –vuotiaille suunnattuja matalan kynnyksen palvelupaikkoja. Ne tukevat erilaisissa vaiheissa olevia nuoria ja edistävät koulutukseen sekä työelämään kiinnittymistä.

Lisäksi käynnistetään Hyvä Päivä -vapaaehtoismalli, jossa nuori joka on itse osallistunut ryhmään, koulutetaan vapaaehtoiseksi vertaisohjaajaksi.

Hanketta rahoitetaan STEA-avustuksella sekä LähiTapiolan ja Syöpäsäätiön tuella.

– Ennaltaehkäisevä työ ihmisten elämänhallinnan tukemiseksi ja terveyden edistämiseksi on erittäin tärkeää, ja Hyvä Päivä -hanke on tästä vaikuttava esimerkki. Hyvinvointia ja elämänlaatua rakennetaan konkreettisesti ja positiivisella otteella, sanoo terveyspalvelujen johtaja Jani Tikkanen LähiTapiolasta.