Siirry suoraan sisältöön

Hormonikierukka vaikuttaa rintasyöpäriskiin merkittävästi

Hormonikierukan käyttö oli yhteydessä 52 prosenttia suurempaan rintasyövän riskiin vaihdevuodet ohittaneilla naisilla.  Nuoremmilta naisilta ei löytynyt kohonnutta riskiä.

Hormonikierukat ovat tulleet markkinoille vuoden 1990 jälkeen ja ne ovat Suomessa toiseksi käytetyin ehkäisymuoto heti yhdistelmäehkäisypillerien jälkeen. Niitä käytetään paitsi ehkäisyyn, myös vähentämään runsasta kuukautisvuotoa. Lisäksi niitä käytetään vaihdevuosi-ikäisillä naisilla hormonikorvaushoidon yhteydessä antamaan keltarauhashormonia. Keltarauhashormonia voidaan annostella myös pillereinä, joten ei ole tarkkaa tietoa, miten suurta hormonikierukan käyttö tässä tarkoituksessa on.

 

  • Tämän tutkimuksen perusteella ei vielä tiedetä, miksi riski on suuri juuri vaihdevuosi-iän ylittäneillä naisilla. Voisiko sitä selittää juuri tuo hormonikierukan vaihdevuosien aikainen käyttö, tutkija Sanna Heikkinen Suomen Syöpärekisteristä pohtii.

Ehkäisypillereiden aiheuttama rintasyöpäriski näkyy taas nimenomaan ennen vaihdevuosia ja aikaisemmista tutkimuksista tiedetään, että käytön aiheuttama lisäriski riski häviää kymmenessä vuodessa. Ehkäisypillereiden käyttö oli yhteydessä 32 prosenttia kohonneeseen rintasyövän riskiin nuoremmilla naisilla.

Tästä tutkimuksesta ei selvinnyt vielä, vaikuttaako hormonikierukan käyttöaika riskiin.

Hormonikierukka asennetaan tyypillisesti joko kolmeksi tai viideksi vuodeksi. Tutkimuksen naiset ovat sairastuneet rintasyöpään vuosina 2000-2007, joten hormonikierukan markkinoille tulosta on ollut sairastumisen aikaan 10-17 vuotta.

Tässä tutkimuksessa ei huomioitu vielä eri tekijöiden yhteisvaikutusta, eli jatkotutkimuksessa kannattaisi tutkia myös sitä, miten muut elintavat, kuten alkoholinkäyttö tai ylipaino vaikuttavat riskin suuruuteen.

Jo entuudestaan tiedetään, että nämä elintavat lisäävät yksinäänkin rintasyöpäriskiä.

Jatkotutkimuksia tarvitaan myös muilla tutkimusasetelmilla, jotta hormonikierukan käytön ja rintasyöpäriskin mahdollinen syy-seuraussuhde saataisiin varmistettua.

Tutkimuksessa on käytetty tietolähteenä Naisten terveys ja hormonien käyttö-kyselytutkimusta vuodelta 2009. Lisäksi on hyödynnetty Elintavat, elämänlaatu ja terveys-kyselyitä, jotka toteutettiin vuosina 2012 ja 2013. Tiedot syöpätapauksista ja syöpäkuolemista saatiin Syöpärekisteristä. Analyyseissä oli mukana yhteensä yli 8000 rintasyöpään sairastunutta naista ja noin 20 000 verrokkia.

Sanna Heikkisen väitös­tut­kimus ”Lifes­tyle fac­tors and breast can­cer in Fin­land” tarkas­tetaan Hel­singin ylio­piston lääke­tie­teel­li­sessä tiede­kun­nassa 17.3.2017.

Tiedustelut:

Tutkija Sanna Heikkinen 050 441 6638

Tiedottaja Maarit Rautio 040 549 1003