Siirry suoraan sisältöön

Emme kannata syöpäleikkausten enempiä keskittämisiä

Toimitimme tänään sosiaali- ja terveysministeriöön lausunnon keskittämisasetuksen muuttamisesta. Tiivistetysti muutoksessa on meidän osaltamme kyse siitä, missä sairaaloissa minkäkinlaisia syöpäleikkauksia voitaisiin jatkossa tehdä. Tosiasiallisesti suurimmat muutokset koskisivat Keski-Suomea: muutos siirtäisi ison joukon leikkauksia Jyväskylästä Kuopioon. Emme kannata tätä esitystä, joka ei ota huomioon hoitopolkujen kokonaisuutta ja voisi hankaloittaa monen potilaan elämää. Esitämme lausunnossamme STM:lle, että tätä pykälämuutosta ei tehtäisi.

Sen sijaan esitys siitä, että rintasyöpäleikkausten 150 tapauksen ja paksusuolisyövän 70 tapauksen rajoista voidaan tarvittaessa poiketa, on järkevää huomioiden leikkausten kokonaismäärä ja Suomen pitkät etäisyydet.

Korostamme lausunnossamme myös sitä, että vaikka perustelumuistiossa on tehty monia ansiokkaita vaikutusarviointeja, yksi keskeisimmistä puuttuu: ei ole arvioitu, miten esitetyt muutokset vaikuttavat potilaisiin ja hoitoketjuihin. Tämän arvioinnin tulisi ehdottomasti olla tehtynä tällaisissa terveyspalveluja koskevissa muutoksissa.