Siirry suoraan sisältöön

Budjettiriihessä varmistettava järjestöjen rahoitus

Syyskuun puolivälissä hallituksen budjettiriihessä tehdään päätökset siitä, miten sosiaali- ja terveys-, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntajärjestöjä jatkossa tuetaan. Veikkausvoittovaroista saadut STEA-avustukset ovat monelle järjestölle elinehto.

Valtiovarainministeriö esittää avustuksiin jopa kolmanneksen leikkausta.

Sote-alan järjestöt suomalaisten tukena

Järjestöt ovat monessa mielessä lähimpänä tavallista suomalaista. Järjestöt myös kannattelevat suomalaista yhteiskuntaa. Me sote-alan järjestöt olemme ihmisten tukena monissa elämän kipukohdissa ja autamme ihmisiä tavalla, johon julkiset palvelut eivät taivu.

Esimerkiksi Syöpäjärjestöt tarjoaa kattavasti joka puolella Suomea psykososiaalista tukea ja neuvontaa, jota vaille monet syöpäpotilaat jäävät varsinaisten syöpähoitojensa aikana. Neuvontapalvelumme antaa syöpään sairastuneille ja läheisille maksuttoman keskustelumahdollisuuden terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Syöpäjärjestöt syöpää sairastavien puolella

Järjestöistä saa myös vertaistukea, mahdollisuuden keskustella ja jakaa kokemuksiaan. Vakavan sairauden kohdatessa juuri vertaistuki voi olla paras kannattelija, joka auttaa uskomaan, että tästäkin voi selvitä. Syöpäjärjestöissä vertaistukea tarjoaa noin 1 100 koulutettua vapaaehtoista.

Keskeinen STEA-rahoitteinen palvelumme on syöpäpotilaiden kuntoutumiseen tähtäävät kuntoutuskurssit. Syövällä on usein merkittäviä vaikutuksia potilaan koko elämään: työ- ja toimintakykyyn, sosiaalisiin suhteisiin, arjessa pärjäämiseen ja minäkuvaan. Kuntoutuskurssit auttavat potilaita löytämään työkaluja ja voimia syövästä toipumiseen sekä tarjoavat tietoa ja vinkkejä syöpään ja uuteen elämäntilanteeseen liittyen. Kursseille osallistuu vuodessa noin 700–800 syöpäpotilasta ja heidän läheistään.

Järjestöjen rahoituksen leikkaaminen on lyhytnäköistä politiikkaa

Jos esitetyt avustusleikkaukset toteutuvat, moni syöpäpotilas jää ilman tällaista tukea. Tämä voi heikentää elämänlaatua pitkäksi aikaa, jopa koko loppuelämäksi.

Järjestöavustuksista leikkaaminen on kestämätöntä ja lyhytnäköistä politiikkaa. Esitetyistä leikkauksista ajan myötä aiheutuvat ongelmat tulevat yhteiskunnalle kalliiksi. Ei rikota toimivaa ja jätetä ihmisiä yksin. Järjestöjen rahoituksen riittävyys on varmistettava budjettiriihessä.