Siirry suoraan sisältöön

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto pääosin kannatettavaa

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on hyväksynyt mietintönsä biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa koskevista esityksistä. Toimitimme käsittelyvaiheessa valiokunnalle lausunnon, jossa lähtökohtaisesti kannatimme biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa. Biologiset lääkkeet ovat avohoidossa yhä kasvava lääkeryhmä, joka muodostaa myös merkittävän osan kustannuksista. Pidämme apteekkivaihtoa yhtenä keinona hillitä nousevia kuluja ja parantaa lääkehuollon kustannusvaikuttavuutta, myös syöpälääkkeissä.

Erittäin olennainen asia esityksessä on se, että lääkäri voi kieltää apteekkivaihdon hoidollisilla tai läääketieteellisillä perusteilla. Tärkeää on myös se, ettei lääkettä vaihdettaisi joka kerta vaan puolen vuoden välein.

Esitimme lausunnossamme, että apteekkivaihto toteutettaisiin asteittain. Valiokunta päätyi mietinnössään sulkemaan alaikäisten lääkkeet sekä osan insuliinivalmisteista lääkevaihdon ulkopuolelle sekä vaiheistaa muiden insuliinien tulemisen apteekkivaihdon piiriin.