Siirry suoraan sisältöön

Asiakasmaksuesityksessä on paljon hyvää

STM:ssä on valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistamista. Toisin kuin viime hallituskaudella valmisteltu, sittemmin rauennut esitys, tämä ei ole lain kokonaisuudistus vaan kyseessä on pykälämuutoksia nykyiseen lakiin. Kokonaisuudistus on tarkoitus tehdä myöhemmin tällä hallituskaudella.

Lausunnossamme STM:lle kiittelimme useaa asiaa esityksessä. On erittäin hyvä, että alaikäisten poliklinikkamaksut poistuvat. Samoin kansanterveyden ja ihmisten yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää tehdä terveyskeskuksen hoitajakäynneistä maksuttomia. Kannatamme myös sitä, että maksukaton piiriin otetaan myös suunterveyden palvelut, tilapäinen kotisairaanhoito ja kotisairaalahoito sekä terapioita. Monille syöpäpotilaille esimerkiksi fysioterapia, ravitsemusterapia ja lymfaterapia ovat tarpeellisia hoitojen aikana ja niiden jälkeen.

Olemme kuitenkin pettyneitä siihen, että lakiesityksessä ole muita parannuksia maksukattoihin. Niissä olisi erittäin paljon uudistamisen tarvetta. Asiakasmaksujen, matkakulujen ja lääkkeiden maksukatot tulisi yhdistää. Maksukaton omavastuu tulisi jaksottaa useaan erään vuoden aikana ja lisäksi maksukaton seurannan tulisi olla juokseva, ei kalenterivuosittainen. Esitämmekin, että tulisi viipymättä toteuttaa selvitys siitä, mitä taloudellisia ja eri ihmisryhmiin liittyviä vaikutuksia näillä uudistuksilla olisi, jotta viimeistään ensi hallituskaudella voitaisiin tehdä päätökset maksukattojen uudistamisesta.

Evästämme myös asiakasmaksulain kokonaisuudistusta. Siinä olisi tärkeä mm. luopua perusterveydenhuollon yleislääkärimaksuista sekä siirtää maksukaton seurantavastuu palvelujen käyttäjältä palvelujen järjestäjälle.