Siirry suoraan sisältöön

Alkoholiesitys sotii hallituksen tavoitteita vastaan

Hallituksen esitys alkoholin saatavuuden lisäämisestä on hyvin ongelmallinen. Saatavuuden lisääminen kasvattaa kulutusta, mikä kasvattaa haittoja. Alkoholi lisää syöpäriskiä ja aiheuttaa Suomessa vuosittain noin 2 100 syöpää ja 500 syöpäkuolemaa. Tämä on vain yksi alkoholin monista haitoista.

Hallitus tavoittelee julkisen talouden tasapainottamista, tuottavuuden parantamista sekä sote-kustannusten hillitsemistä. Alkoholin saatavuuden lisääminen uhkaa kaikkia näitä tavoitteita. Alkoholi laskee tuottavuutta ja aiheuttaa ongelmia elinkeinoelämälle mm. lisääntyvinä sairauspoissaoloina, työtehon laskuna ja työtapaturmina. Alkoholi kuormittaa sote-sektoria ja aiheuttaa noin 157 miljoonan suorat sote-kulut. Alkoholi lisää kansansairauksien riskiä ja heikentää sote-ammattilaisten työoloja. Lisäksi alkoholi kuormittaa mm. lastensuojelua, poliisia ja oikeuslaitosta.

Yksi esityksen keskeisistä ongelmista on puutteelliset vaikutusarvioinnit. Hallitus suunnittelee tälle kaudelle useita erilaisia alkoholipoliittisia toimia. Mikäli jokaisen vaikutukset arvioidaan erikseen, ei todellista kuvaa esitysten moninaisista vaikutuksista saada. Yhteisvaikutukset ovat oletettavasti suuria, minkä lisäksi esitykset voivat voimistaa toistensa vaikutuksia. On välttämätöntä arvioida eri suunnitelmien yhteisvaikutuksia ja varmistettava, ettei esityksillä heikennetä alkoholin vähittäismyynnin yksinoikeusjärjestelmää, jota kansainvälisestikin pidetään yhtenä parhaista keinoista vähentää alkoholihaittoja.

Lue lisää lausunnostamme.