Siirry suoraan sisältöön

7 faktaa alkoholista ja syövästä

 Alkoholi voi aiheuttaa seitsemän eri syöpää. Kuvassa ihmisen keho, esitelty mitä syöpiä alkoholi voi aiheuttaa. Mitä isompi pallo sitä enemmän kyseisiä syöpiä alkoholi voi aiheuttaa. Järjestyksessä suuremmasta pienempään määrään: rintasyöpä naisilla, suolistosyöpä, suusyöpä, ruokatorven syöpä, nielusyöpä, kurkunpääsyöpä ja maksasyöpä. Lähteenä Brown et al, British Journal of Cancer 2018.

Keskustelu alkoholin saatavuuden ympärillä on käynnissä. Aihe on mitä keskeisin myös syövän ehkäisyn kannalta. Koska tutkimusten mukaan vain noin kolmannes väestöstä tuntee alkoholin yhteyden syöpäriskiin, tarjoamme seitsemän faktaa alkoholista ja syövästä:

1)     Alkoholi aiheuttaa seitsemää eri syöpää

Alkoholi on keskeinen syövän riskitekijä. Maailman terveysjärjestön (WHO) alainen syöväntutkimuskeskus (IARC) on jo yli vuosikymmen sitten määritellyt alkoholin ykkösryhmän karsinogeeniksi eli aineeksi, jonka syöpävaarallisuudesta on vahvin tieteellinen näyttö. Alkoholi aiheuttaa suun, nielun, kurkunpään ja ruokatorven syöpiä, maksasyöpää, suolistosyöpää ja rintasyöpää.

Suomessa alkoholin on arvioitu aiheuttavan vuodessa noin 2100 syöpää. Alkoholin aiheuttamia syöpäkuolemia arvioidaan olevan vuosittain yli 500.

 

2)     Syövän kannalta ei ole turvallista alkoholin käytön rajaa

Alkoholin syöpäriskin kannalta ei ole turvallista käytön rajaa. Alkoholin aiheuttama syöpäriski on suorassa suhteessa eliniän aikana juodun alkoholimäärän kanssa. Mitä enemmän alkoholia juo, sitä suurempi syöpäriski. Kuitenkin jo pienikin alkoholimäärä lisää syöpäriskiä tilastollisesti. Esimerkiksi yksikin päivittäinen alkoholiannos lisää rintasyövän riskiä 10 % verrattuna alkoholia käyttämättömän ihmisen riskiin.

Syöpäriskin kannalta ei myöskään ole eroa sillä, juoko alkoholia harvemmin ja kerralla paljon vai useammin ja pienempiä määriä. Nautittu alkoholin määrä on se, joka määrittää syöpäriskin.

Valtaosa väestöstä on ns. alkoholin kohtuukäyttäjiä. Syöpäriskin kannalta olennainen tieto on se, että alkoholin aiheuttamat ongelmat eivät keskity suurkuluttajiin vaan hyvinkin kohtuullinen alkoholimäärä lisää syöpäriskiä ja syöpien määrää väestössä.

 

3)     Syövän kannalta ei ole väliä, mitä alkoholia juo

Alkoholin syöpäriski liittyy juodun alkoholin määrään, ei alkoholilaatuun. Sama syöpäriski aiheutuu, juo sitten kossua tai shampanjaa. Ns. eurooppalaiset juomatavat ja viini ruokajuomana ovat syöpäriskin kannalta yhtä haitallisia kuin muukin alkoholin kulutus.

 

4)     Tupakka ja alkoholi pahentavat toistensa syöpäriskiä

Tupakka on merkittävin syövän aiheuttaja Suomessa; se aiheuttaa jopa kolmanneksen syövistä. Tupakoinnin ja alkoholin yhteiskäyttö moninkertaistaa syöpäriskin verrattuna tilanteeseen, jossa vain tupakoi tai vain käyttää alkoholia. Alkoholi voi myös lisätä tupakoinnin määrää. Tupakkaa ja runsaasti alkoholia käyttävien ihmisten syöpäriski on kymmen- tai jopa satakertainen verrattuna päihteettömiin.

 

5)     Alkoholipoliittiset toimet ovat olennaisia syöpäriskin kannalta

Syövän syntyyn vaikuttavat elintavat, perimä ja sattuma. Syöpään sairastunut ei voi koskaan varmasti tietää, mistä hänen syöpänsä johtuu. Terveellisistä elintavoista huolimatta ihminen voi sairastua syöpään. Väestötasolla kuitenkin jopa 40 % syövistä voitaisiin ehkäistä elintapamuutoksilla. Jokainen meistä voi vähentää omaa syöpäriskiään, mutta avainasemassa ovat rakennetason ratkaisut, kuten tupakka- ja alkoholipolitiikka. Ihmisten elintavat määräytyvät ympäristössä, jossa elämme. Alkoholi ei ole tavanomainen kulutushyödyke vaan sen vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan ovat erittäin suuret. Siksi myös yhteiskunnan vastuu on suuri. Alkoholikulutuksen vähentäminen on mitä tärkeintä ja tehokkainta syövän ehkäisyä.

 

6)     Alkoholin yksinoikeusjärjestelmä on keskeinen keino vaikuttaa alkoholin kulutukseen

Alkoholin yksinoikeusjärjestelmä eli käytännössä Alkon monopoli on yksi vaikuttavimmista keinoista vaikuttaa ihmisten alkoholinkäyttöön. WHO ja OECD ovat esittäneet, että kustannus-hyötysuhteeltaan tehokkaimmat alkoholipoliittiset keinot ovat saatavuuden rajoittaminen, verotus ja mainonnan rajoittaminen. Alkoholin verotuksen tulee olla riittävän korkeaa.

Kansainvälinen huippuluokan tutkimusryhmä on arvioinut, mitä Alkon monopolin purkaminen voisi tarkoittaa Suomessa. Alkoholin kokonaiskulutus nousisi 9 %, alkoholikuolleisuus lisääntyisi 14 % eli yli 500:lla vuodessa ja alkoholin yhteiskunnalle aiheuttamat kokonaiskustannukset nousisivat 17 % eli 1,6 miljardista eurosta 1,9 miljardiin.

 

7)     Suomella ei ole varaa lisätä syöpiä

Väestön ikääntyminen lisää syöpien määrää Suomessa. Kun nyt noin 36 000 suomalaista sairastuu syöpään vuosittain, vuonna 2035 sairastuneita arvioidaan olevan 10 000 enemmän. Syöpämäärän ennustetaan kasvavan noin 30 % vain reilussa kymmenessä vuodessa.

Syöpä on inhimillisesti ja kansantaloudellisesti raskas sairaus. Se aiheuttaa vuosittain yli 13 000 kuolemaa, menetettyjä työvuosia ja inhimillistä kärsimystä. Syövänhoidon kustannukset olivat noin 1,4 miljardia euroa vuonna 2021. Kasvua edellisestä vuodesta oli 6 %.

Suomalaisella yhteiskunnalla ei ole inhimillisesti eikä taloudellisesti varaa kasvattaa syöpämäärää lisäämällä alkoholin saatavuutta.

 

Syöpäjärjestöjen viesti eduskuntavaaleihin ja hallitusneuvotteluihin on yksiselitteinen: syövän ehkäisyn kannalta alkoholin yksinoikeusjärjestelmä on välttämätöntä säilyttää myös tulevaisuudessa.

 

 

Lisätietoja ja luettavaa:

Syöpä, alkoholi ja alkoholipolitiikka. Ollila E. ja Bingham C., Duodecim, 2017

Nordic and Baltic Charter on alcohol and cancer. NordAn

Finnish alcohol policy at the crossroads: The health, safety and economic consequences of alternative systems to manage the retail sale of alcohol. Stockwell et al., 2019

Alkoholin yksinoikeusjärjestelmä on tehokas keino ehkäistä alkoholihaittoja. Mäkelä P., Warpenius K., Karlsson T., THL, 2022

Tasapainoista alkoholipolitiikkaa, EHYT, 2022