Siirry suoraan sisältöön

Vuoden syöpälääkäri Laura Palanterä puhuu kotisaattohoidon puolesta

Syöpäsäätiö on valinnut vuoden 2020 syöpälääkäriksi palliatiivista ja saattohoitotyötä potilaiden kodeissa tekevän Laura Palanterän Helsingistä. Vuoden syöpähoitajiksi valittiin Ivalon terveyskeskuksen sairaanhoitajat Maria Pehkonen ja Raisa Similä. Palkitut saivat kiitosta myötätuntoisesta, rohkeasta ja läsnäolevasta tavastaan hoitaa ja kohdata syöpäpotilaat.

Syöpäsäätiön 5000 euron tunnustuspalkinnot myönnetään vuosittain säätiön saamien ehdotusten perusteella.

”Palkinnolla haluamme nostaa esiin syöpäpotilaiden ja heidän perheidensä hyväksi työskenteleviä ammattilaisia. Palkitut henkilöt ovat erinomaisia potilastyössä ja he toimivat joustavasti perinteisiä hoitotyön rajoja rikkoen vaativissa hoitotehtävissä”, pääsihteeri Sakari Karjalainen Syöpäsäätiöstä kertoo.

Vuoden syöpälääkäri: Koti on paras paikka kuolla

Vuoden syöpälääkäri -tunnustuksen saanut osastolääkäri Laura Palanterä tekee sairaalatason palliatiivista hoitotyötä ja saattohoitotyötä Helsingin kaupungin kotisairaalassa. Palanterä on yleislääketieteen erikoislääkäri, jolla on palliatiivisen lääketieteen ja saattohoidon erityispätevyys. Merkittävä osa hänen hoitamistaan potilaista sairastaa parantumatonta syöpää.

Palanterää kiitetään siitä, että hän tekee työtään sydämellä ja kohtaa potilaat sekä heidän läheisensä lämpimän inhimillisellä tavalla. Hän huomioi potilaan ainutkertaisuuden ja luo potilaan viimeisiin hetkiin rauhallisen ja turvallisen ilmapiirin. Palanterällä on kyky kertoa vaikeat asiat empaattisesti mutta totuudenmukaisesti, ja hän osaa ottaa vastaan potilaiden ja omaisten voimakkaimmatkin tunteet.

Saattohoitolääkärinä Palanterä on kivunhoidon ja oirehoidon asiantuntija. Hän saa kiitosta myös taidoistaan kuulla ja huomioida muiden hoitotyön ammattilaisten näkemykset. Palanterä arvostaa kaikkia ammattiryhmiä ja tilanteen vaatiessa hän hoitaa myös sairaanhoitajan tehtäviä. Vuoden syöpälääkäri -ehdotuksessa todetaan näin: ”Uskomme, että jokainen haluaisi tulla hoidetuksi Lauran ohjeilla elämän kääntyessä kohti loppua”.

Palanterä puhuu kotisaattohoidon puolesta. Saattohoitosuositusten mukaan kotisaattohoidon tulisi olla mahdollista sitä haluaville. Palanterän mielestä kotisaattohoidon mahdollisuudesta ei kuitenkaan tiedetä riittävästi. Myös lääkäreiden saattohoitokoulutusta tulisi lisätä. ”Koti on paras paikka kuolla. Meidän tehtävämme on huolehtia, että potilaalla on viime päivinään mahdollisimman hyvä ja turvallinen olo.”

Vuoden syöpähoitajat: Hoitajilla tulee olla rohkeutta keskustella vaikeista asioista

Vuoden syöpähoitajiksi valitut sairaanhoitajat Maria Pehkonen ja Raisa Similä työskentelevät Ivalon terveyskeskuksessa. Ivalo on ainoa Lapin alueen terveyskeskus, jossa syöpäpotilaille annetaan sytostaattihoitoja. Palkinnon perusteluissa Pehkosta ja Similää kiitetään moniosaajiksi, jotka hoitavat terveyskeskuksen normaalin sairaanhoitajan työn lisäksi myös syöpäpotilaita. Laaja-alainen hoitotyö edellyttää itsenäistä työotetta ja hyvää paineensietokykyä. Lähin syöpäpotilaita hoitava sairaala on 300 kilometrin päässä Rovaniemellä. Pehkonen ja Similä ovat saaneet koulutuksen sytostaattihoitojen antamiseen. Apua he saavat puhelimitse Lapin sairaanhoitopiirin onkologian sairaanhoitajilta.

Syöpähoitajan työssä Ivalossa Pehkonen ja Similä joutuvat ratkaisemaan haasteita, joita muualla Suomessa ei ole. Lääkekuorma toimitetaan Rovaniemeltä keskussairaalasta Ivaloon vain kerran viikossa ja Utsjoen laboratorio ei ole auki päivittäin. Lääkkeiden riittävyys, varastointi, lämpötilavaihtelut ja pitkät välimatkat on otettava huomioon.

Pehkonen ja Similä hoitavat myös saamenkielisiä syöpäpotilaita heidän äidinkielellään ja ovat tuoneet esiin saamelaiskulttuurin erityispiirteitä terveydenhuollon ammattilaisille.

Vuoden syöpähoitajat kokevat työnsä palkitsevana. ”Potilaiden kiitollisuus saadusta hoidosta antaa paljon voimia tehdä tätä työtä. Tunnemme potilaat ja heidän perheensä, ja kuljemme heidän rinnallaan useitakin vuosia syöpähoitojen vuoksi. Syöpäpotilaaseen tulee usein hyvin läheinen hoitosuhde, koska ollaan vaikeiden asioiden äärellä. On oltava rohkeutta keskustella vaikeistakin asioista, kuten esimerkiksi kuolemasta.”

Lisätiedot:

Pääsihteeri Sakari Karjalainen (Syöpäsäätiö), puh. 0400 818 910 tai sakari.karjalainen@cancer.fi
Osastolääkäri Laura Palanterä (Helsinki), puh. 09 310 55770 tai laura.palantera@hel.fi
Sairaanhoitaja Raisa Similä (Ivalo), puh. 040 412 3794 tai raisa.simila@inari.fi
Yhteyspäällikkö Kaija Laitinen (Syöpäsäätiö), puh. 044 218 4331 tai kaija.laitinen@cancer.fi