Siirry suoraan sisältöön

Varjo suojaa lasten ihoa parhaiten UV-säteilyltä

Paras tapa suojata lapsia auringon UV-säteilyltä on varjo, jossa on jopa puolet vähemmän uv-säteilyä kuin suorassa auringonpaisteessa.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) teettämän kyselyn mukaan lähes kaksi kolmasosaa suomalaisista sanoo polttaneensa lapsena ihonsa auringossa. Säteilyturvakeskus, Syöpäjärjestöt ja Ilmatieteen laitos muistuttavatkin, että lapset tulee suojata liialta auringolta. Paras tapa on tarjota lapsille varjopaikkoja, joissa auringon UV-säteilyä on jopa puolet vähemmän kuin suorassa auringonpaisteessa.

STUK on julkaissut yhdessä muiden pohjoismaisten säteilyturvallisuusviranomaisten kanssa kannanoton, jolla halutaan vaikuttaa siihen, että lapsille olisi ulkoilu- ja leikkialueilla tarjolla tarpeeksi varjopaikkoja. ”Pohjoismaiset viranomaiset kehottavat kuntia, kaupunkisuunnittelijoita ja esimerkiksi urheiluseuroja huomioimaan varjon tarve, kun ne suunnittelevat ja rakentavat ulkotiloja lapsille”, ylitarkastaja Reijo Visuri STUKista kertoo.

Kannanotto kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että päiväkotien ja koulujen, samoin kuin harraste- ja urheiluseurojen tulisi sisällyttää auringon vaikutuksista kertominen opetus- ja toimintasuunnitelmiinsa. Kun lapsilla ja heidän vanhemmillaan on tarpeeksi oikeaa tietoa auringon haitoista ja hyödyistä, he osaavat myös suojautua liialta paisteelta oikein.

Syöpäjärjestöjen päiväkotien johtajille tekemässä kyselyssä kävi ilmi, että päiväkotien henkilökunta pitää UV-säteilyltä suojautumista tärkeänä ja lapset suojataan päiväkodeissa pääosin hyvin. Lapsia ohjataan leikkimään varjossa helteisimpinä päivinä ja vanhempia pyydetään tuomaan suojaavia vaatteita. Suositeltavaa olisi, että päiväkodeissa olisi aurinkovoidetta lapsia varten. Jos tämä ei ole mahdollista, pyydetään vanhempia tuomaan aurinkovoidetta kotoa.

Ongelmana on joissain päiväkodeissa se, että piha-alueilla ei ole riittävästi varjoa. Päiväkotien johtajat ovat samaa mieltä kuin pohjoismaisten säteilysuojeluviranomaisten pääjohtajat kannanotossaan: päiväkotien ulkoalueisiin pitäisi kiinnittää huomiota jo suunnitteluvaiheessa, jotta niihin saataisiin enemmän puustoa ja rakenteellisia varjopaikkoja.

Ilmatieteen laitos on tutkinut auringon UV-säteilymäärän eroja varjossa ja suorassa auringonpaisteessa. Vertailututkimuksia on tehty tänä keväänä Helsingin Kumpulassa. ”Varjossa vallitsevan UV-säteilyn määrä riippuu samoista tekijöistä kuin suoran auringon alla. Pilvisyydestä ja auringon korkeuskulmasta riippuen varjoon hakeutuminen vähentää UV-säteilyaltistusta jopa 50 %”, toteaa Ilmatieteen laitoksen tutkija Anu Heikkilä. Heikkilä muistuttaa, että auringolta on syytä suojautua, kun UV-indeksi ylittää arvon 3. Vaatetus ja varjossa pysyminen on hyvä suoja UV-säteitä vastaan. UV-indeksin arvo 3 ylittyy kauniina kesäpäivänä Etelä-Suomessa toukokuusta elokuuhun klo 10–17 välisenä aikana.

Pienten lasten iho ei suojaa UV-säteilyltä yhtä hyvin kuin aikuisten, sillä lapsen iho on ohut ja ihon omat suojamekanismit eivät ole vielä täysin kehittyneet. Lisäksi mitä varhemmin elämässä iho on saanut liikaa aurinkoa, sitä pidempään syövällä on aikaa kehittyä. Siksi ihon palaminen lapsuudessa lisää riskiä sairastua ihosyöpään, erityisesti melanoomaan, aikuisiässä. Tämän takia lasten suojaaminen auringolta on erityisen tärkeää. Lisäksi jos lapset oppivat hakeutumaan varjoon ja suojautumaan liialta paisteelta pienestä pitäen, he suuremmalla todennäköisyydellä suojautuvat paremmin auringolta läpi elämänsä.

Lisätietoja:

Syöpäjärjestöt
Ylilääkäri Meri-Sisko Vuoristo, puh. 050 4418 114, meri-sisko.vuoristo@pirsy.fi
Kehittämispäällikkö Virve Laivisto, puh. 050 588 2700, virve.laivisto@cancer.fi

STUK
Ylitarkastaja Reijo Visuri, puh. 09 759 88 454, reijo.visuri@stuk.fi

Ilmatieteen laitos
Tutkija Anu Heikkilä, puh. 050 338 4854, anu.heikkila@fmi.fi

UVI-ennuste: http://ilmatieteenlaitos.fi/uvi-ennuste

Pohjoismainen kannanotto: Outdoor environments for children must offer sun protected areas: