Siirry suoraan sisältöön

Vapaaehtoiset SSY:n juhlavuoden teemana

Tiedote 12.1.2016

Vuosi 2016 on Suomen Syöpäyhdistyksen 80-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden aikana tuodaan esille erityisesti vapaaehtoisten toiminnan tärkeyttä. Toinen tärkeä aihe on hoitoihin ja tutkimuksiin pääsyn edistäminen.

Suomen Syöpäyhdistyksen maakunnallisilla yhdistyksillä ja valtakunnallisilla potilasjärjestöillä on suuri joukko vapaaehtoisia toimijoita. Vapaaehtoiset antavat vuosittain omasta ajastaan satoja tunteja työhön syöpäpotilaiden hyväksi. Juhlavuoden tavoitteena on, että jokainen maakunnallinen ja potilasjärjestö valitsee ja palkitsee yhden vapaaehtoistoimijan alueeltaan.

Hoitoon pääsyä selvitetään

Hoitoon pääsy mahdollisimman varhain on tärkeää syöpäpotilaille. Suomen Syöpäyhdistys on ollut mukana sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa hankkeessa, jonka tuloksena Suomessa pystytään jatkossa seuraamaan ja vertailemaan hoitoon pääsyaikoja syöpäsairauksissa.

Hoitoon pääsy ja sen nopeus näyttäisi edelleen olevan kiinni potilaan varallisuudesta ja asuinpaikasta. Sen vuoksi tarvitaan lisää tutkimustietoa syövän diagnostiikan ja hoidon eriarvoisuudesta. Tieto on välttämätöntä, että voidaan vaikuttaa oikeisiin asioihin ja vahvistaa terveydenhuollon oikeudenmukaisuutta. Se tiedetään jo, että syöpäpotilaiden eloonjäämisessä on alueellisia ja sosiaaliryhmittäisiä eroja.

Vähävaraisia tuettu alusta lähtien

Aika oli käsillä 18.3.1936, kun kahdeksan suomalaista lääkäriä kokoontui Helsingin Säätytalolle perustamaan yhdistystä ”syöpäsairauksia vastustamaan”. Näin sai alkunsa Suomen Syöpäyhdistys, joka merkittiin yhdistysrekisteriin virallisesti vasta saman vuoden lopulla eli 21.11.1936.

Suomen Syöpäyhdistys on alusta lähtien tukenut vähävaraisia syöpäpotilaita. Syöpäyhdistys alkoi kehittää syöpäpotilaiden hoitoa, rakentaa sitä varten hoitopaikkoja ja tuoda ulkomailta sädehoitoon tarvittavaa radiumia. Johtavana periaatteena oli, että kaikkien hoitoa tarvitsevien piti päästä hoitopaikkoihin ja saada hoitoa tuloistaan riippumatta.

Kahdeksalla yhdistyksellä merkkipäivät

Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu 12 maakunnallista syöpäjärjestöä ja 6 valtakunnallista potilasjärjestöä. Näistä seitsemän maakunnallista syöpäjärjestöä viettää myös omia juhliaan tänä vuonna. Lounais-Suomen ja Pirkanmaan Syöpäyhdistykset täyttävät 65 vuotta. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys sijaitsee Turussa ja Pirkanmaan Syöpäyhdistys Tampereella. 60 vuoden ikään ovat ehtineet Keski-Suomen, Kymenlaakson, Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistykset.

Ahvenanmaan Syöpäyhdistys juhlii 30-vuotista taivaltaan lokakuussa Maarianhaminassa. Juhla on samalla myös Syöpäjärjestöjen ruotsinkielisen toiminnan juhla ja sen järjestävät yhteistyössä Ahvenanmaan Syöpäyhdistys Ålands Cancerförening ja Pohjanmaan Syöpäyhdistys.

Potilasjärjestöistä Suomen Syöpäpotilaat saavuttaa 45 vuoden iän syksyllä 2016.

Lue lisää historiasta täältä.

Lisätietoja

Sähköposti etunimi.sukunimi@cancer.fi

Pääsihteeri Sakari Karjalainen, puh. 0400 818 910

Johtaja, viestintä ja ennakointi Satu Lipponen, puh. 050 563 4558

Tiedottaja Mirja Karlsson, puh. 050 463 5260