Siirry suoraan sisältöön

Tupakkatyö osaksi nuoren hyvinvoinnin tukemiseen

Nuorisotutkimusseura ry & Suomen Syöpäyhdistys ry

Nuorten tupakoimattomuutta etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla kannattaa tukea

Suomen Syöpäyhdistyksen tutkimuksessa Savuton tuki selvitettiin kohdennetun nuorisotyön työntekijöiden näkemyksiä asiakasnuorten tupakkatuotteiden käytöstä, muista elintavoista sekä kohdennetun nuorisotyön toimintaympäristön suhdetta tupakkatuotteiden käyttöön. Tutkimuksessa kehitettiin myös nuoria osallistavia tupakkatyön malleja.

Tutkimuksen mukaan nuoren mahdollinen päihteiden riskikäyttö tunnistetaan ja otetaan huomioon osana nuoren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista, mutta tupakointi jää vähäiselle huomiolle: nuorten savuttomuutta ei riittävästi tueta, eikä tupakoinnin lopettamisen tuki ole osa laajempaa nuoren hyvinvoinnin tukemista.

”Kohdennetussa nuorisotyössä on tarvetta herättää keskustelua tupakkatyön asemasta sosiaalisen vahvistamisen osana, erityisesti tupakoivien mutta myös tupakoimattomien nuorten osalta”, toteaa tutkimuksen tehnyt dosentti Anne Puuronen. ”Eri tupakkatuotteiden puheeksi ottamisen ja lopettamisen tuen tulisi kuulua sosiaalisen vahvistamisen työkalupakkiin yhtä tärkeänä kuin muihinkin elämänhaasteisiin liittyvä tuki”, suosittaa Puuronen.

Oikeus savuttomaan toiminta- ja työympäristöön

Työntekijät pitävät pääsääntöisesti nuorten parissa työskentelevän aikuisen tupakointia ei-toivottavana. Kohdennetun nuorisotyön toimintaympäristö kuitenkin tulee huomaamattaan tukeneeksi sekä nuorten että työntekijöiden tupakkatuotteiden käyttöä sallimalla tupakoinnin lomittumisen toimintaan; tupakointitilanne saatetaan nähdä otollisena tärkeiden asioiden käsittelyyn.

Osallistava tupakkatyö vahvistaa nuoren yhteiskuntaan kuuluvuutta

Tutkimuksen mukaan osallistava tupakkatyö soveltuu hyvin nuorten työpajalla toteutettavaan yhteisölliseen työskentelyyn ja tekemällä oppimiseen.

Savuton tuki – tupakkatyön osallistava kehittäminen kohdennetussa nuorisotyössä -kirjan on kustantanut Nuorisotutkimusseura, ja se on tehty yhteistyössä Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa. Teos on tarkoitettu kohdennetussa nuorisotyössä toimiville sekä muille nuorten kanssa ehkäisevää tupakka- ja päihdetyötä tekeville. Teos sopii käytettäväksi myös nuorten terveyden edistämisen, ehkäisevän päihdetyön sekä sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelumateriaalina.

Anne Puuronen: Savuton tuki. Tupakkatyön osallistava kehittäminen kohdennetussa nuorisotyössä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 188, sarja: Kenttä & Suomen Syöpäyhdistys ry 2017, ISBN 978-952-7175-26-2, ISSN 1799-9219, nidottu, 189 s., 26 euroa

Kirjaa saa seuraavista kirjakaupoista Helsingissä: Kurvin Kirja (Hämeentie 48), Kirja & Kahvi (Vuorikatu 7) ja Tiedekirja (Snellmaninkatu 13). Kirjaa voi tilata Nuorisotutkimusverkoston verkkokaupasta osoitteesta http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/kirjat.

Lisätietoja

Anne Puuronen
Tutkija, FT, dosentti
annepu@utu.fi
puh.044 340 3683

Kehittämispäällikkö Seppo Soine-Rajanummi
Syöpäjärjestöt
seppo.soine-rajanummi@cancer.fi
puh. 050 440 5694

Syöpäjärjestöt on Suomen suurimpia kansanterveysjärjestöjä, jolla on yli 120 000 jäsentä. Syöpäjärjestöihin kuuluvat Suomen Syöpäyhdistys ry ja sen jäsenjärjestöt: 12 alueellista syöpäyhdistystä, 6 valtakunnallista potilasjärjestöä, Suomen Syöpärekisteri ja sen osana Joukkotarkastusrekisteri, Syöpäsäätiö.

Nuorisotutkimusseura ry on tieteellinen seura, joka edistää nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Nuorisotutkimusverkosto on seuran osana toimiva tutkijayhteisö, joka tuottaa monitieteistä akateemista tutkimusta sekä vaikuttaa tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan ja nuorisotyön kehittämiseen. Nuorisotutkimusseuran julkaisusarjassa julkaistaan niin akateemista kuin soveltavaakin tutkimusta sekä yhteiskunnallisia puheenvuoroja. Seura julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Nuorisotutkimus-lehteä.