Siirry suoraan sisältöön

Tupakkatuotteiden matkustajatuontimääriä on pienennettävä

Suomi sallii ulkomailta palaavien matkustajien tuoda suuria määriä tupakkatuotteita. Tänään Suomen Lääkärilehdessä julkaistussa artikkelissa todetaan, etteivät tupakkatuotteiden suuret matkustajatuontimäärät tue Suomen tupakkapoliittisia tavoitteita. Suomi pyrkii siihen, että tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö loppuu vuoteen 2030 mennessä. Silti sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnoille lakiluonnoksen, jossa ei ehdoteta muutoksia matkustajatuontiin.

EU antaa valita tupakkatuotteiden matkustajatuontirajoitukset kahdesta vaihtoehdosta koskien kolmansista maista eli EU:n ulkopuolelta tai Ahvenanmaalta tulevia matkustajia. Suomi on valinnut rajoista löysemmät, jotka sallivat suurten määrien tuomisen maahan.

EU sallii nuuskan myynnin vain Ruotsissa. Muu sääntely, kuten matkustajatuonti, on jätetty jäsenvaltioiden päätösvaltaan. Suomi sallii matkustajan tuoda nuuskaa ulkomailta omaan käyttöönsä 1 000 grammaa vuorokaudessa. Virossa raja on 50 grammaa kerrallaan ja Tanskassa 750 grammaa kolmessa kuukaudessa.

Nuuskan matkustajatuonti on kasvanut huomattavasti. Sosiaali- ja terveysministeriön tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämisryhmä esittikin vuonna 2018 siirtymistä EU:n tiukempiin rajoihin sen säätelemien tupakkatuotteiden osalta. Nuuskaa saisi tuoda Suomeen vain 100 grammaa vuorokaudessa.

Tupakkatuotteiden hinnasta noin puolet on veroja. Hinta estää etenkin nuoria aloittamasta käyttöä. Matkustajatuonnista ei makseta veroja Suomeen, mutta saadaan tupakkatuotteiden negatiiviset kansanterveysvaikutukset. Merkittävä osa tupakkatuotteiden matkustajatuonnista menee muuhun kuin omaan käyttöön, osa pimeille markkinoille ja lapsille sekä nuorille. Kolmannes tupakkatuotteiden matkustajatuonnista tulee ruotsinlaivoilta.

Ahvenanmaan kautta liikennöivillä laivoilla tupakkatuotteita ja alkoholia saa myydä verottomana. Suomi neuvotteli verovapauden EU:hun liittymisen yhteydessä, mikä oli tupakkapolitiikan mallimaana itseään pitävältä Suomelta erikoista. Verovapaus on vastoin globaalin tupakkatuotteiden raamisopimuksen (FCTC) nimenomaista suositusta, joka kehottaa välttämään tupakkatuotteiden verotonta myyntiä.

Sittemmin Ahvenanmaan verovapautta on esitetty perusteeksi suurien matkustajatuontimäärien sallimiseksi.

– Annammeko Ahvenanmaan tupakkaverovapauden määrittää Suomen tupakkatuotteiden matkustajatuonnin säädöksiä kansanterveysnäkökulmien vastaisesti?, kysyy dosentti Eeva Ollila Syöpäjärjestöistä kirjoittamassaan artikkelissa.

Ahvenanmaan oma tupakkalaki sallii nuuskan myynnin Ruotsin aluevesillä myös Suomen lipun alla seilaavilla laivoilla, mikä on vastoin EU-lainsäädäntöä ja asiaa koskevaa Euroopan tuomioistuimen päätöstä. Ahvenanmaan tupakkalakia on korjattava EU-lainsäädännön mukaiseksi. Ahvenanmaan ja etenkin sen kautta seilaavien laivojen tukemiseksi tulee tarvittaessa löytää kansanterveydelle vähemmän tuhoisat tukimuodot kuin suuret verovapaat tupakkatuotteiden matkustajatuontimäärät.

Lisätiedot:

Ylilääkäri, dosentti Eeva Ollila 050 590 4935

Viestinnän asiantuntia Maarit Rautio 040 5491003