Siirry suoraan sisältöön

Testi viiden vuoden välein riittää ehkäisemään kohdunkaulasyöpää

Suomen Syöpärekisterin uusi tutkimus selvitti papa- ja HPV-testaamisen kohdunkaulasyöpää ehkäisevää vaikutusta. Tutkimus valottaa ensimmäistä kertaa laajalti myös kansallisen seulontaohjelman ulkopuolisten testien merkitystä syöpäriskin pienentämisessä.

Kansallisen kohdunkaulasyövän seulontaohjelman ulkopuolella on pitkään tehty runsaasti papa- ja HPV-testejä, vaikka niiden vaikuttavuudesta kohdunkaulasyövän ehkäisyssä on ollut vain vähän tutkimustietoa. Suomen Syöpärekisterin tuoreen tutkimuksen perusteella testit niin kansallisessa seulontaohjelmassa kuin muualla terveydenhuollossa vähentävät tehokkaasti kohdunkaulan syöpää. Testaamisen hyödyt riippuvat silti testattavan naisen iästä.

– Seulontavaikuttavuustutkimuksessa oli nyt ensimmäistä kertaa mukana seulonnan ulkopuoliset testit näin kattavasti, tutkija Maiju Pankakoski kertoo.

– Tutkimuksemme perusteella vaikuttavinta kohdunkaulasyövän testaaminen on 35-vuotiailla ja sitä vanhemmilla naisilla. Jonkinlaisia syöpää ehkäiseviä vaikutuksia havaittiin jopa 79-vuotiailla naisilla. Alle 30-vuotiaiden testaaminen ei tutkimuksen valossa ole vaikuttavaa.

Seulonnan ulkopuoliset testit painottuvat nuoriin naisiin

Suomessa kohdunkaulasyövän seulontaan kutsutaan lakisääteisesti 30–65-vuotiaat naiset. Jotkin kunnat kutsuvat vapaaehtoisesti myös 25-vuotiaat.

– Vaikka niin seulontaohjelmassa kuin sen ulkopuolella tehtävät testit ehkäisevät kohdunkaulasyöpää, niin seulontaohjelmaa tulisi suosia sen kustannustehokkuuden vuoksi. Seulontaohjelmassa tehtävät testit ovat lisäksi naisille ilmaisia, Pankakoski muistuttaa.

Kansallista seulontaohjelmaa voidaan lisäksi helpommin valvoa ja kehittää. Näin tapahtui vuoden 2022 alussa, kun seulonnan yläikärajaa nostettiin aiemmasta 60 vuodesta 65 vuoteen.

– Seulonnan ulkopuolinen testaaminen painottuu nuoriin naisiin, joilla testaamisen syöpää ehkäisevä vaikutus on kyseenalainen. Alle 25-vuotiaiden naisten rutiininomaista testausta pitäisi välttää senkin takia, että kohdunkaulan solumuutokset paranevat heillä useimmiten itsestään. Lisäksi tästä ikäryhmästä noin 70 prosenttia on saanut HPV-rokotteen, joka vähentää merkittävästi kohdunkaulasyövän riskiä. Ulkopuolisessa testissä käyminen on harvinaisempaa esimerkiksi seulontaiän jo ohittaneilla, joilla suojavaikutusta olisi todettavissa.

– Seulontaa voi joissain tilanteissa olla aiheellista jatkaa jopa vanhemmalle iälle. Seulontaohjelman ulkopuoliset testit taas kannattaisi kohdentaa tarkkaan ja harkitusti korkeassa syöpäriskissä oleville naisille.

Seulontaohjelma tarjoaa hyvän suojan kohdunkaulasyöpää vastaan

Eri kohdunkaulasyöpätyypeistä seulonnalla ehkäistään parhaiten levyepiteelisyöpiä ja jonkin verran myös adenokarsenoomia. Testaaminen on vaikuttavaa sekä kolmen että viiden vuoden välein tehtynä.

– Suomen seulontaohjelmassa testataan viiden vuoden välein, joten ohjelmaan osallistuminen on riittävää syövän ehkäisemisen kannalta, Pankakoski toteaa.

Syöpärekisterin tutkimus oli tapaus-verrokkitutkimus, jonka aineistona olivat kohdunkaulasyövät vuosilta 2010–2019 ja diagnoosia edeltävät kohdunkaulasyövän testit kolmen tai viiden vuoden ajalta. Testit olivat pääasiassa papatestejä.

Lisätietoja:

Tutkija Maiju Pankakoski, puh. 050 439 3057, maiju.pankakoski(at)cancer.fi

Viestinnän asiantuntija Nina Airisto, puh. 050 562 5760, nina.airisto(at)cancer.fi

Tutkimuksen tiedot: Pankakoski, M.; Sarkeala, T.; Anttila, A.; Heinävaara, S. Effectiveness of Cervical Testing in and outside a Screening Program—A Case-Control Study. Cancers 2022, 14, 5193. https://doi.org/10.3390/cancers14215193