Siirry suoraan sisältöön

Terveysjärjestöt: Eurovaalit ovat terveysvaalit

Seitsemän kansanterveysjärjestön ja lääkäriseura Duodecimin yhteishanke Yksi elämä -terveystalkoot muistuttelee äänestäjiä eurovaalien tärkeydestä kaikkien eurooppalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.

– Vaikka sosiaali- ja terveyspolitiikan rakenteita ja palveluja koskeva päätöksenteko on kunkin EU-maan oma asia, Euroopan unionilla on merkittävää vaikutusta terveyteemme: siihen, mitä syömme, mitä lääkkeitä käytämme, millaista ilmaa hengitämme, korostaa Yksi elämä -terveystalkoita hallinnoivan Hengitysliiton toiminnanjohtaja Markku Hyttinen.

Yksi elämä halusi muistuttaa myös eurovaaliehdokkaita Euroopan-laajuisten terveyspäätösten välttämättömyydestä ja lähetti jokaisen eduskuntapuolueen yhdelle ehdokkaalle kyselyn siitä, mitkä ovat tärkeimmät EU:ssa tehtävät terveyspäätökset.

– Ehdokkailla on hyvä ymmärrys siitä, että eurovaalit ovat terveysvaalit. Seuraavaksi tämän ymmärryksen tulee näkyä europarlamentissa tehtävissä päätöksissä. Melkein kaikilla päätöksillä on vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin eikä terveysnäkökulmaa saa ohittaa valintoja tehtäessä, Hyttinen painottaa.

Yleisimmin meppiehdokkaiden vastauksissa näkyivät EU:n mahdollisuus toimia terveysalan tutkimuksen rahoittajana, eurooppalaiset toimet tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähentämiseksi sekä EU:n vastuu lääkkeiden saatavuudessa ja lääketurvallisuudessa.

SDP:n Satu Taavitsainen korostaa EU:n vastuuta köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisessä, mikä lisää myös ihmisten hyvinvointia. Perussuomalaisten Pirkko Ruohonen-Lerner kertoo EU-toimista hyvän ilman- ja juomaveden laadun varmistamiseksi ja sisäilman epäpuhtauksien vähentämiseksi. Kokoomuksen Henna Virkkunen nostaa yhtenä haasteena esiin antibioottiresistenssin, johon tarvitaan yhteiseurooppalaisia toimia.

Keskustan Pekka Puska kuvailee EU:n tärkeää roolia monissa ravitsemuksellisissa kysymyksissä, kuten yhteisessä maatalouspolitiikassa sekä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä. RKP:n Nils Torvalds peräänkuuluttaa yhteistä lääke- ja kemikaalivalvontaa varmistamaan markkinoilla olevien lääkkeiden turvallisuus.

Yksi elämä -järjestöt kannustavat äänestäjiä haastamaan ehdokkaita terveyspolitiikassa ja varmistamaan, että oma ehdokas on sitoutunut edistämään terveyttä. Meppiehdokkaiden esiin nostamien asioiden lisäksi EU on keskeinen toimija muun muassa seuraavissa ihmisten terveyteen keskeisesti vaikuttavissa asioissa:

 

  • ilmastonmuutoksen torjunta
  • terveysnäkökulman huomioiminen kaikessa päätöksenteossa, kuten maatalouspolitiikassa ja teollisuuspolitiikassa
  • kemikaalien sääntely
  • mainontakiellot
  • epäterveellisten elintarvikkeiden verotus
  • alkoholipolitiikka
  • työsuojelu
  • sosiaalisten oikeuksien turvaaminen, kuten yhdenvertainen pääsy koulutukseen ja työmarkkinoille

– Me tavoittelemme Eurooppaa, joka pyrkii määrätietoisin toimin edistämään ihmisten terveyttä ja hyvinvointia kaikessa toiminnassaan. Haluamme EU:lta kunnianhimoisuutta esimerkiksi aikamme suurimman terveysuhan eli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Lisäksi haluamme EU:lta toimia potilaiden parhaan mahdollisen hoidon turvaamiseksi, mitä EU voi edistää esimerkiksi lääkepolitiikassa, Markku Hyttinen linjaa.

 

Lisätiedot:

Yksi elämä -terveystalkoita hallinnoivan Hengitysliiton toiminnanjohtaja Markku Hyttinen, puh. 040 516 3641

Syöpäjärjestöjen vaikuttajaviestinnän asiantuntija, Yksi elämä -vaikuttajaverkoston puheenjohtaja Sini Terävä, puh. 050 513 5083