Siirry suoraan sisältöön

Syövänhoidon yhdenvertaisuutta halutaan parantaa, tavoitteena tehdä Suomesta mallimaa

Syöpäjärjestöjen ja Suomen Syöpäinstituutin säätiön järjestämä Miten parantaa yhdenvertaisuutta syövänhoidossa -tilaisuus Porissa 17.7 kokosi asiantuntijat ja eturivin poliitikot keskustelemaan syövänhoidon kipupisteistä. Tilaisuus on osa ”Yksilöllisen syövänhoidon mallimaa 2020” -hanketta, jonka tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä suomalainen syövänhoito on yhdenvertaista, vaikuttava hoito on viiveettä jokaisen syöpäpotilaan saatavilla ja Suomi tarjoaa yksilöllistä hoitoa tukevan tutkimusympäristön.

Tilaisuudessa syövänhoidon yhdenvertaisuutta tarkasteltiin hoitoon pääsyn, lääkehoitojen sekä hoitopolkujen kautta. Syövänhoidon epäkohdista ja ratkaisuehdotuksista tilaisuudessa keskustelivat poliitikot kaikista eduskuntapuolueista: Martti Talja kesk.), Sari Raassina (kok.), Pirkko Mattila (sin.) Arja Juvonen (ps.), Krista Kiuru (sd.), Veli Liikanen (vihr.), Eija Kuusisto (vas.), Thomas Blomqvist (r.) ja Sirpa Pursiainen (kd.).

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila peräänkuulutti rekisteritietojen ja laajemmin datan hyödyntämisen tärkeyttä sekä Kansallisen syöpäkeskuksen roolia alueellisten erojen ja hoitoon pääsyn viiveiden korjaamisessa. Kansanedustaja, Syöpäjärjestöjen hallituksen jäsen Sari Raassina korosti hoitokäytäntöjen kansallista koordinointia ja ohjeistusta parhaiden hoitotulosten takaamiseksi.

Hoitoon pääsystä asiantuntija-alustuksen tilaisuudessa pitäneen Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäen mukaan terveyskeskusten ja terveysasemien välillä on suuria eroja hoitoon pääsyssä, henkilökunnan vaihtuvuudessa ja kokemuksessa sekä tutkimusten ja toimenpiteiden saatavuudessa. ”Pitääkö potilaan pystyä perustelemaan halunsa tavata yleislääkäri”, kysyi Myllymäki

”Kela-korvattavien ja sairaalassa annosteltavien syöpälääkehoitojen yhdenvertaisessa saatavuudessa on sairausryhmäkohtaisia ja alueellisia eroja joka asettaa potilaat eriarvoiseen asemaan”, muistutti asiantuntija-alustuksen lääkehoitojen yhdenvertaisuudesta pitänyt Suomen Syöpäpotilaat ry:n erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh. ”Syövänhoidon ammattilaisilla tulisi olla mahdollisuus käyttää uusia innovatiivisia hoitoja, joilla mahdollistetaan syövänhoidon huipputulokset suomalaisille syöpäpotilaille”, sanoi Tran Minh.

Tays:n apulaisylilääkäri, syöpätautien erikoislääkäri Maarit Bärlund korosti tiimityön merkitystä parempien hoitotulosten saavuttamiseksi. ”Syövänhoidon laatukriteerien mukaan jokaisen syöpäpotilaan hoitosuunnitelma tulisi käsitellä moniammatillisessa ryhmässä”, muistutti Bärlund.

Yksilöllisen syövänhoidon mallimaa 2020 -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja edistää Suomen asemaa edelläkävijänä yksilöllisessä syövänhoidossa vuoteen 2020 mennessä. ”Jotta hyvät hoitotulokset voidaan säilyttää myös tulevaisuudessa, tarvitaan lisäpanostuksia, uudenlaisia toimintamalleja ja eri osapuolten tiivistä yhteistoimintaa. Pitkäjänteisellä työllä haluamme luoda Suomeen ympäristön, joka mahdollistaa yksilöllisen syövänhoidon jokaiselle suomalaiselle yhdenvertaisesti ja parantaa entisestään kansainvälisen tutkimusyhteistyön edellytyksiä”, sanoi hankkeen puheenjohtaja Tuula Helander.

Suomen Syöpäinstituutin Säätiö käynnisti viime vuonna yhdessä Syöpäjärjestöjen sekä kuuden lääkeyrityksen kanssa Yksilöllisen syövänhoidon mallimaa 2020 -hankkeen. Mallimaa-koalition muodostavat Syöpäinstituutin säätiö, Syöpäjärjestöt sekä hanketta tukevat lääkeyritykset AstraZeneca, BMS, MSD, Pfizer, Roche ja Takeda.

www.mallimaa2020.fi(avautuu uudessa ikkunassa)

Lisätietoja:

Tuula Helander, p. 02951 6348002951 63480
Erityisasiantuntija, STM
Asiamies, Suomen Syöpäinstituutin Säätiö

Juha Heino, p. 050 386 6221
Terveysosaston johtaja, Syöpäjärjestöt