Siirry suoraan sisältöön

Syöpäseulontaohjelmat ovat vaikuttavia ja perustuvat vankkaan tutkimusnäyttöön

Kohdunkaula-, rinta- ja suolistosyöpiä kannattaa seuloa, Suomen Syöpärekisteri painottaa.

Syöpäseulontojen tavoitteena on vähentää kuolemia seulottavaan syöpään. Kaikissa nykyisissä Suomen syöpäseulontaohjelmissa tavoite toteutuu.

”Kohdunkaulasyövän seulontaohjelman myötä koko tauti on harvinaistunut Suomessa. Niin kohdunkaulasyövät kuin niiden aiheuttamat kuolemat ovat vähentyneet viidennekseen siitä, mitä ne olivat ennen seulonnan alkamista. Seulonnan ansiosta vältetään yli 250 kohdunkaulasyövän aiheuttamaa kuolemaa vuosittain,” Suomen Syöpärekisterin kehittämispäällikkö Veli-Matti Partanen sanoo.

Rintasyöpäseulontaan kutsuttujen naisten kuolleisuus rintasyöpään on ollut 22 prosenttia pienempi verrattuna tilanteeseen, jossa seulontaa ei olisi järjestetty. Suolistosyöpäseulonnan on tutkimuksissa todettu vähentävän kuolleisuutta suolistosyöpään 10–40 prosenttia.

Yksittäinen tutkimus ei muuta isoa kuvaa

Syöpäseulontojen vaikuttavuutta on kuluneen viikon aikana kyseenalaistettu JAMA Internal Medicine -lehdessä julkaistun tutkimusartikkelin pohjalta. Tutkimuksessa arvioitiin satunnaistettuihin tutkimuksiin perustuen, että seulonnoilla ei ole ollut vaikutusta kokonaiskuolleisuuteen.

Seulontojen arviointi kaikkien kuolemien perusteella on ongelmallista, sillä seulottavat syövät vastaavat hyvin pientä osaa kaikista kuolinsyistä. Tärkeimpänä syöpäseulonnan vaikuttavuuden mittarina käytetään yleisesti syöpäkohtaista kuolleisuutta. Kysymys on siitä, voidaanko seulonnan avulla löytää syövät tai niiden esiasteet varhaisemmin, jolloin niiden eloonjäämisen ennuste on parempi.

”Tämä yksittäinen tutkimus ei muuta sitä isoa kuvaa, että Suomen valtakunnalliset seulontaohjelmat perustuvat vankkaan tutkimusnäyttöön ja vähentävät seulottavista syövistä aiheutuvaa kuolleisuutta. Suosittelemme siis osallistumaan seulontaan, kun sellaiseen saa kutsun,” Partanen painottaa.

Seulonnoilla enemmän hyötyjä kuin haittoja

Terveydenhuollon voimavarojen ja niiden kohdentamisen kannalta syöpäseulontaohjelmat ovat kannattavia. Seulontaohjelmat eivät työllistä merkittävällä tavalla terveydenhuoltoa, ja niiden osuus syövänhoidon kokonaiskustannuksista on noin yksi prosentti.

“Seulontaohjelmia kehitetään ja niiden hyötyjä ja haittoja terveydenhuoltojärjestelmälle ja seulottavalle väestölle arvioidaan jatkuvasti. Nykyisissä seulontaohjelmissamme hyödyt ovat tutkitusti haittoja suurempia.”

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Veli-Matti Partanen, puh. 050 596 6367, veli-matti.partanen@cancer.fi

Viestinnän asiantuntija Nina Airisto, puh. 050 562 5760, nina.airisto@cancer.fi