Siirry suoraan sisältöön

Syöpäseulontaan osallistumisessa merkittäviä alueellisia eroja

Syöpäseulontoihin osallistutaan hyvin eri tavoin eri puolilla Suomea. Tämä selviää Suomen Syöpärekisterin julkaisemista rintasyövän sekä kohdunkaulasyövän seulontaohjelmien vuosikatsauksista.

”Joissain kunnissa vain 61 prosenttia naisista osallistuu kohdunkaulan syövän seulontaan” kertoo Syöpärekisterin seulontajohtaja Tytti Sarkeala.

Parhaimmillaan osallistumisprosentti on 79.

”Osallistumisaktiivisuutta voidaan tutkitusti lisätä parantamalla kutsukäytäntöjä. Kaikkien kuntien pitäisi tarjota kutsussa valmiiksi varattua aikaa ja paikkaa, sekä lähettää uusintakutsu seulontaan osallistumattomille”, painottaa Tytti Sarkeala.

Osallistumisaktiivisuus vaikuttaa siihen, kuinka hyvin seulontaohjelma pystyy vähentämään syöpäkuolemia.

Rintasyövän seulontoihin osallistutaan ahkerasti; osallistumisaste vaihteli Uudenmaan sairaanhoitopiirin  78 prosentista Satakunnan ja Ahvenanmaan 88 prosenttiin.

Alueellisia eroja havaittiin myös löydösmäärissä. Ne voivat johtua esimerkiksi syöpäilmaantuvuuden ja seulonnan toimintatapojen vaihtelusta. Jatkossa Syöpärekisteri aikookin paneutua tarkemmin seulonnassa ilmeneviin alueellisiin eroihin ja niiden syihin sekä laajemmin seulontoihin liittyvään eriarvoisuuteen.

Seulonnat vähentävät kuolleisuutta

Sekä kohdunkaulan syövän että rintasyövän seulontaohjelma ovat menestyksekkäästi vähentäneet kuolleisuutta seulottaviin syöpiin. Seulontaohjelman aloittamisen jälkeen kuolemat kohdunkaulan syöpään ovat vähentyneet 80 prosentilla, ja rintasyöpäkuolemat ovat vähentyneet 25 prosenttia mammografiaseulonnan ansiosta.

Syöpäseulontaohjelmien vuosikatsauksissa esitellään osallistumismääriä, seulonnan tuloksia, ajallista kehitystä ja kustannuksia.

-Haluamme tarjota tietoa syöpäseulonnoista pelkkiä vuositilastoja laajemmin ja samalla nostaa esille myös kehittämiskohteita.

– Seulontaohjelmien laatua voi parantaa lisäämällä valtakunnallista ja alueellista ohjausta, jonka avulla käytäntöjä saataisiin yhtenäistettyä. Lisäksi seulontaohjelmien ulkopuoliset testit olisi hyvä saada laadunvarmistuksen piiriin, kertoo tutkimusjohtaja Ahti Anttila.

Seulonnan ulkopuolisilla testeillä tarkoitetaan esimerkiksi papa-kokeita, joita gynegologit ottavat potilailtaan.

 Suomen Syöpärekisteri, joka on osa Syöpäjärjestöjä, arvioi olemassa olevia seulontaohjelmia, uudistaa niitä ja tarvittaessa suunnittelee ja käynnistää uusia seulontaohjelmia. Se julkaisi nyt ensimmäistä kertaa vuosikatsaukset valtakunnallisista kohdunkaulasyövän ja rintasyövän seulontaohjelmista.

Rintasyöpäseulonnan vuosikatsaus

Kohdunkaulan syövän seulonnan vuosikatsaus

Tilastotietoja seulontaohjelmista löytyy täältä

 

Lisätietoja:

Tytti Sarkeala, seulontajohtaja, 050 411 4238
Ahti Anttila, tutkimusjohtaja, 050 380 9514
Maarit Rautio, viestinnän asiantuntija, 040 549 1003

Kohdunkaulan syöpä on maailmanlaajuisesti naisten toiseksi yleisin syöpä. Sitä esiintyy eniten 30-45-vuotiailla. Kaikista syövistä kohdunkaulan syöpä on parhaiten estettävissä: syöpää edeltäviä esiasteita osataan etsiä ja hoitaa, jolloin varsinaista syöpää ei kehity.  Suomessa seulontaohjelman aloittamisen jälkeen kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus on vähentynyt 80 prosentilla.

Rintasyöpä on ollut suomalaisten naisten yleisin syöpä 1960-luvulta lähtien. Syövän esiintyvyys on alhainen alle 30-vuotiailla ja alkaa kasvaa yli 45-vuotiailla. Vuonna 2016 rintasyöpään sairastui Suomessa yli 5000 naista. Mammografiaseulontaohjelmalla voidaan estää noin 25 prosenttia rintasyöpäkuolemista.