Siirry suoraan sisältöön

Syöpäjärjestöt tukee Syöpäkeskuksia rakentamaan hoitopolkuja

Syöpäjärjestöt tarjoaa Syöpäkeskuksille monipuolisen joukon suosituksia siitä, mitä palveluja potilaan tulisi saada ja miten hänen tulisi olla osallisena hoidoissaan. Syöpäjärjestöt tuo samalla vahvasti esille potilaan äänen sekä Syöpäjärjestöjen palveluja, jotka voivat täydentää terveydenhuollon palveluja.

Potilaan laadukasta hoitoa pohditaan Syöpäjärjestöjen järjestöpäivillä 17.-19.1. Kuopiossa, jossa on koolla noin 150 järjestön toimijaa. Samalla juhlitaan Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen 60-vuotisjuhlavuotta.

Suomessa on parhaillaan valmistelussa kansallinen syöpäkeskus, FICAN, joka koostuu valtakunnallisesta koordinaatioyksiköstä ja viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta. Syöpäkeskusten tavoitteena on kehittää syövän hoidon prosesseja koko maassa ja yhtenäistää käytäntöjä.

”FICANien perustaminen on Syöpäjärjestöille erittäin tärkeä asia. Meidän keskeinen tavoitteemme on, että jokainen syöpäpotilas saa laadukasta hoitoa yhtenäisin käytännöin riippumatta asuinpaikastaan. FICAN on oiva mahdollisuus tähän kehitystyöhön”, toteaa Syöpäjärjestöjen terveysosaston johtaja Juha Heino.

Itäisen Syöpäkeskuksen (FICAN East) projektikoordinaattori Juho Pulkka esittää järjestöpäivillä toisen kunnianhimoisen tavoitteen:

FICAN Eastin tavoitteena on kehittää syövänhoidon käytännöt laadukkaimmiksi koko maassa. Työsarkaa riittää vielä, kun muun muassa alueen iso koko ja pitkät etäisyydet asettavat omat haasteensa. Isot kehityskohteet FICAN Eastissa ovat myös potilasraatitoiminta sekä hoitopolkujen kehittäminen.

Potilaan polku näkyväksi

Syöpäjärjestöt pyrkii osaltaan auttamaan Syöpäkeskuksia yhtenäisten ja laadukkaiden hoitopolkujen rakentamisessa.

”Me valmistelemme parhaillaan laajaa Potilaan polku -kokonaisuutta, jossa pyrimme kuvaamaan, mitä tarpeita syöpäpotilaalla on polkunsa aikana, millaisia palveluja hänelle tulisi tarjota ja miten hänen tulisi olla osallisena hoidoissaan”,  Syöpäjärjestöjen Heino kertoo.

” Haluamme antaa FICANeille sekä erikoissairaanhoidolle ja perusterveydenhuollolle konkreettisia suosituksia siitä, miten voisimme saavuttaa yhteisen tavoitteemme: laadukkaan hoidon kaikille potilaille. Hoidon lisäksi keskitymme Potilaan polulla psykososiaaliseen tukeen, kuntoutumisen tukeen sekä terveyden edistämiseen”, Heino jatkaa.

Sekä Pulkka että Heino korostavat puheenvuoroissaan FICANien ja Syöpäjärjestöjen yhteistyön tärkeyttä. Pulkka kertoo, kuinka FICAN Eastin tavoitteena on se, että potilasjärjestöt ja potilaat ovat aktiivisesti mukana hoitopolkujen kehittämisessä. Heino painottaa sitä, kuinka Syöpäjärjestöt tarjoaa paitsi potilaan äänen ja asiantuntemusta, myös palveluja, jotka voivat täydentää terveydenhuollon omia palveluja. Näitä ovat muun muassa vertaistuki, neuvontahoitajien palvelut, perinnöllisyysneuvonta, kuntoutuskurssit sekä terveyden edistämisen palvelut.

Professori Sirpa Leppä Suomen Syöpäyhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi

Suomen Syöpäyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana aloittaa professori Sirpa Leppä Helsingistä. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin valtiopäiväneuvos Matti Väistö Joensuusta. Hallituksen uusina jäseninä aloittavat sairaalaneuvos Rauno Ihalainen Tampereelta ja ylilääkäri Antti Jekunen Vaasasta. Vanhoina jäseninä jatkavat rehtori Seppo Aaltonen Jyväskylästä, professori Mikael Fogelholm Helsingistä, liiketoimintajohtaja Lassi Kurkijärvi Helsingistä ja TtM Annikki Thodén Helsingistä, kansanedustaja Sari Raassina Kuopiosta, toimialuejohtaja Arto Rantala Kaarinasta, professori Taina Turpeenniemi-Hujanen Oulusta, lehtori Juha Wirekoski Kontiolahdelta

Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtajana jatkaa pankinjohtaja Riitta Pyhälä Helsingistä.

Lisätietoja:

Terveysosaston johtaja Juha Heino puh. 050 386 6221
Viestintäjohtaja Jaana Ruuth puh. 050 493 1701
etunimi.sukunimi@cancer.fi