Siirry suoraan sisältöön

Syöpäjärjestöt tarjoaa lyhytterapiaa etänä

Syöpäjärjestöt tarjoaa uutena etäpalveluna lyhytterapiaa syöpää sairastaville sekä heidän läheisilleen. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti asiakkaille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea syövän aiheuttamaan erittäin kuormittavaan elämäntilanteeseen, omaan jaksamiseen arjessa syövän kanssa sekä hyvinvoinnin edistämiseen sairauden kaikissa vaiheissa.  

Syöpäjärjestöt on saanut STEAlta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) tukea palvelun aloittamiseen puoleksi vuodeksi. Palvelusta on tarkoitus saada osa pysyvää kuntoutumista edistävää toimintaa. 

”Tavoitteelliselle terapeuttiselle keskustelutuelle ja työskentelylle on havaittu selvä tarve. Sairastuneet ja heidän läheisensä toivovat ja kokevat tarvitsevansa mahdollisuuden keskustella ammattilaisen kanssa syöpäsairauden vaikutuksista omaan elämään, arkeen sekä hyvinvointiin, kuntoutuksen asiantuntija”, tutkija Marika Skyttä Syöpäjärjestöistä kertoo 

”Julkisella puolella ei valitettavasti ole riittävästi resursseja tarjota matalalla kynnyksellä ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista edistävää psykososiaalista tukea tai terapiaa kaikille tukea tarvitseville.” 

Palvelu perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan. Se tarkoittaa tavoitteellista, yksilöllistä terapeuttista keskustelua ja työskentelyä, jolla vahvistetaan asiakkaan omia valmiuksia, voimavaroja sekä ratkaisuja saavuttaa omia henkilökohtaisia tavoitteita sekä kokea hyvää elämää syövästä huolimatta. Terapiassa voidaan käsitellä esimerkiksi perhe-elämän tai parisuhteen pulmakohtia, omaa jaksamista, työelämän murheita, alakuloisuutta tai yksinäisyyttä. Pohtimalla yhdessä terapeutin kanssa erilaisia näkökulmia ja ratkaisuja voidaan ongelmien kanssa elämistä helpottaa ja tukea.   

Nimensä mukaisesti lyhytterapiassa on kyse lyhyestä terapeuttisesta työskentelystä, joka sisältää yleensä 1-5 tapaamista. Terapiaan voivat osallistua kaikenikäiset. Terapiaa toteutetaan yksilö, pari tai perheterapiana. Terapiaa tarjotaan toistaiseksi vain suomeksi. 

Palvelussa terapeutit keskustelevat asiakkaiden kanssa joko Microsoft Teamsin välityksellä tai puhelimitse. Etäyhteyden päässä oleva terapeutti palvelee yhtä hyvin Helsingissä kuin Inarissakin asuvaa, kun terapeutin ja asiakkaan ei tarvitse olla fyysisesti samassa paikassa. 

Terapiasta kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä joko Syöpäjärjestöjen valtakunnalliseen neuvontapalveluun tai jäsenyhdistysten neuvontahoitajiin eri puolilla Suomea. Neuvontahoitajat arvioivat asiakkaan tilanteen ja ohjaavat asiakkaan lyhytterapiaan. 

”Palvelun tavoitteena on edistää hyvä elämää syövästä huolimatta”, Skyttä kiteyttää. 

Lisätietoja: 

Kuntoutuksen asiantuntija, väitöskirjatutkija Marika Skyttä, 044 298 2606, marika.skytta@cancer.fi 
Viestinnän asiantuntija Maarit Rautio, 040 549 1003, maarit.rautio@cancer.fi