Siirry suoraan sisältöön

Syöpäjärjestöt selvitti vertaistuen laajuutta

Syöpäjärjestöt on selvittänyt 80-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi järjestön vapaaehtoisten työtä. Vertaistukea antavia vapaaehtoisia on noin 550.

Vertaistuki on alkanut suusyöpäpotilaiden parissa vuonna 1963. Rintasyöpäpotilaat tulivat mukaan seuraavaksi. Vertaistukihenkilöitä oli Syöpäjärjeistöissä vuonna 2015 noin 500. Vertaistukihenkilöt tapasivat viime vuonna vähintään 1 200 syöpäpotilasta runsaat 3 000 kertaa.

Ruotsinkielisiä vertaistukihenkilöitä tarvitaan valtaosin Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla. Heitä arvioidaan olevan noin 50 henkilöä.

Vapaaehtoistyötä koskevan selvityksen tehnyt järjestökoordinaattori Hannele Arvekari pitää hyvänä sitä, että vertaistukitoiminta tavoittaa näin monta tuen tarvitsijaa.

”Tämä on merkittävä lisä siihen, mitä meidän työntekijämme pystyvät tekemään. Hyvin koordinoidulla ja johdetulla vapaaehtoistyöllä voidaan tehdä todella merkittäviä asioita monille ihmisille”, hän sanoo.

Vertaistukihenkilöitä tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän sähköisten välineiden parissa. Yksi tällainen esimerkki voisi olla verkkovertainen.  Järjestössä mietitään mahdollisuutta hyödyntää entistä enemmän vertaistukihenkilön osaamista ja mielenkiinnon kohteita. Näin vertaistukihenkilöllä olisi aiempaa enemmän erilaisia kohdennettuja työtehtäviä.

Syöpäjärjestöissä tehdään parhaillaan vapaaehtoistoiminnan kehittämissuunnitelmaa, jossa käsitellään myös muita vapaaehtoistoiminnan muotoja kuin vertaistukea.

Syöpäjärjestöjen kaikki 18 alueellista ja valtakunnallista jäsenjärjestöä palkitsevat tänä vuonna vapaaehtoisen. Heinäkuuhun 2016 mennessä näin on tehnyt kuusi jäsenjärjestöä. Palkitut ovat kuvailleet vapaaehtoistyötä muun muassa sanoilla auttamista, mielenkiintoista, palkitsevaa, pyyteetöntä ja yhdessä tekemistä.

Lisätietoa vertaistuesta: https://www.kaikkisyovasta.fi/vertaistuki-ja-keskustelut/syopajarjestojen-vertaistuki/

#SSY80

Lisätietoja:

Hannele Arvekari, järjestökoordinaattori, puh. 050 465 5553, hannele.arvekari@cancer.fi
Carita Åkerblom, järjestösihteeri, puh. 050 567 6737, carita.akerblom@cancer.fi
Margita Strandberg-Heinonen, vastaava hoitaja, puh. 010 843 6006, margita.strandberg-heinonen@pohjanmaancancer.fi
Satu Lipponen, johtaja, viestintä ja ennakointi, puh. 050 563 4558, satu.lipponen@cancer.fi