Siirry suoraan sisältöön

Syöpäjärjestöt palkittiin saattohoidon vapaaehtoistoiminnasta

SOSTE, Suomen sosiaali- ja terveys ry palkitsi tänään Syöpäjärjestöt saattohoidon vapaaehtoistoiminnasta SOSTEtalk! tapahtumassa Oulussa. Vuosittain jaettava SOSTE-palkinto myönnetään tunnustuksena hyvinvointitalouden edistämisestä.

Syöpäjärjestöt on vuosikymmenien ajan toiminut parantumatonta syöpää sairastavien hyväksi. Se on esimerkiksi tuonut Suomeen saattohoitokodit, joissa vapaaehtoistyöntekijöillä on ollut tärkeä rooli jo pitkään.

Syöpäjärjestöt tarjoaa palliatiivisen ja saattohoidon hoitajatoimintaa, joka täydentää julkisen sektorin palveluita. Tämä toiminta on erityisen merkityksellistä alueilla, jossa etäisyydet ovat sairaaloihin ja hoitolaitoksiin pitkiä. Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheisten aktiivista ja kokonaisvaltaista, oireita ja kärsimystä lievittävää hoitoa. Hyvä saattohoito on jokaisen ihmisen perusoikeus.

Tulevaisuudessa palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tarvitaan entistä enemmän. Vuonna 2025 Suomessa sairastuu Suomen Syöpärekisterin ennusteen mukaan yli 40 000 ihmistä syöpään ja siihen kuolee noin 12 000 henkilöä. Myös moni muu parantamatonta sairautta sairastava tarvitsee palliatiivista ja saattohoitoa elämän loppuvaiheessa. Toiminnan on oltava lähellä potilasta ja läheisiä. Tämä vaatii uusia toimintamuotoja, joissa vapaaehtoisilla on entistä tärkeämpi rooli. Julkisen sektorin ja muiden toimijoiden välinen saumaton yhteistyö on toiminnan kehittämisessä avainasemassa.

Saattohoidon vapaaehtoistyö vaatii onnistuakseen vahvan ja luottamuksellisen ammatillisen tuen ja ohjauksen. Vapaaehtoistyö saattohoidossa vaatii vahvaa sitoutumista. Syöpäjärjestöllä on hyväksi todettu saattohoidon vapaaehtoistentoimintamalli. Valitut koulutetaan tehtävään ja heille on järjestetty mahdollisuus toiminnanohjaukseen ryhmässä ja he voivat saada tukea yhdistyksen työntekijöiltä milloin vaan.

Hyvä elämä syövästä huolimatta

”Syöpäjärjestöjen yksi strateginen linjaus on ”Hyvä elämä syövästä huolimatta” ja yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi vuosille 2015 – 2020 valittiin saattohoidon ja palliatiivisen hoidon tukihenkilötoiminta”, Sakari Karjalainen kertoo.

Syöpäjärjestöt kouluttaa saattohoidon tukihenkilöiden lisäksi myös vertaistukihenkilöitä ja kokemuskouluttajia. Syöpäjärjestöillä on tällä hetkellä noin 240 saattohoidon tukihenkilöä ympäri Suomea.

”Saattohoidon tukihenkilö tukee potilaan ja hänen läheistensä arjen sujumista ja tuo hengähdystaukoja heidän vaikeaan elämäntilanteeseen. Tukihenkilön tulee kunnioittaa jäljellä olevan elämän merkityksellisyyttä, jotta potilas voi elää mahdollisimman hyvää elämää elämänsä loppuun asti”, toteaa järjestökoordinaattori Hannele Arvekari.

Syöpäjärjestöt haluaa omistaa tämän palkinnon kaikille saattohoidon parissa toimiville vapaaehtoisille.

Liiteenä kuva palkinnonjaosta:

Syöpäjärjestöjen puolesta palkinnon vastaanottivat pääsihteeri Sakari Karjalainen, Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Seppo Rajaniemi sekä Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Airaksinen.

Lisätietoja:

järjestökoordinaattori Hannele Arvekari 050 465 5553, saattohoidon vapaaehtoistyö
pääsihteeri Sakari Karjalainen puh. 0400 818 910, järjestö- ja palkintoasiat
viestinnän asiantuntija Anu Kytölä 050 3828968