Siirry suoraan sisältöön

Syöpäjärjestöjen selvitys: Sähkösavukkeisiin myydään makunesteitä lainvastaisesti

Syöpäjärjestöjen tekemän selvityksen mukaan vuoden 2016 tupakkalaki on pääosin onnistunut suojaamaan nuoria sähkösavukkeilta. Tupakkalain kieltoa myydä makuja ja hajuja sisältäviä sähkösavukenesteitä kuitenkin kierretään – sähkösavukkeita myyvissä erikoisliikkeissä myydään makutiivisteitä, joita voi sekoittaa sähkösavukkeiden nikotiininesteisiin.

Selvitys paljastaa, että 2016 hyväksyttyä tupakkalakia kierretään myymällä sähkösavukeliikkeissä nikotiininesteiden rinnalla erikseen makutiivisteitä. Tupakkalaki sallii ainoastaan nikotiinia sisältävien sähkösavukenesteiden myynnin ilman makuja ja tuoksuja –  tuoksuja ja makuja sisältävien sähkösavukenesteiden myynti on Valviran mukaan tupakkalain vastaista.

Selvityksessä kävi ilmi, että vaikka makutiivisteitä myytiin nikotiininesteiden rinnalla, valmiiksi maustettuja nikotiininesteitä ei ollut saatavilla. Neljässä kuudesta myymälästä makutiivisteet olivat esillä liikkeissä, kahdessa liikkeessä makutiivisteistä oli tarjolla lista, tai tuotteita piti erikseen kysyä.

Sähkösavukkeissa käytetään elintarvikkeiksi hyväksyttyjä makuaineita. Niiden turvallisuutta on siis arvioitu suun kautta nautittavina elintarvikkeina, muttei kuumennettavina ja keuhkoihin imettävänä höyrynä. Tämä on huolestuttavaa, sillä höyrystettyjen makuaineiden epäillään voivan aiheuttaa merkittäviäkin terveysvaaroja keuhkoille.

– Tärkeintä on paitsi suojata lapset ja nuoret sähkösavukkeilta, myös turvata sähkösavukkeiden käyttäjien terveys. Sähkösavukkeiden käyttäjien terveyden kannalta on tärkeää, ettei käytössä ole sellaisia maku- ja hajuaineita, jotka kuumennettuna ja keuhkoihin imettynä aiheuttavat keuhkojen terveydelle merkittävän riskin, toteaa Suomen syöpäyhdistyksen terveyden edistämisen ylilääkäri Eeva Ollila.


Nuorten suojelu toimii uuden lain myötä aiempaa paremmin

Selvityksen mukaan nuorten suojelu sähkösavukkeilta näyttää toimivan uuden tupakkalain tultua voimaan paremmin kuin aiemmin. Aiemmin nikotiininesteitä saattoi tilata ulkomailta ilman mitään valvontaa. Nyt sähkösavukkeiden myyntiä alle 18-vuotiaille näytetään valvottavan samalla tavalla kun tupakkatuotteiden myyntiä. Tässä selvityksessä ei tosin testattu ikärajavalvontaa ostokokein.

Päivittäistavarakaupoissa ei enää näkynyt sähkösavukelaitteita tai nesteitä. Esilläpitokielto vaikutti siihen, että harvat päivittäistavarakauppiaat ovat ottaneet sähkösavukkeita myyntiin.

Tupakkalain myötä nikotiininesteiden myynnistä tuli luvanvaraista ja sähkösavukkeisiin ulotettiin perinteisiä tupakkatuotteita vastaava valvonta ja rajoitteet ikärajoineen sekä mainos- sekä esilläpitokieltoineen. Etämyynti kiellettiin. Sähkösavukenesteet tulivat 2017 verotuksen piiriin. Tämä nosti nesteiden hintoja ja osaltaan lisää nuorten kynnystä käytön aloittamiseen.

Sähkösavukkeiden käyttö ei näyttäisi nuorten keskuudessa yleistyneen Suomessa uuden tupakkalain voimaantulon jälkeen vuoden 2017 aikana nikotiininesteiden tultua myyntiin. Sähkötupakkamarkkinat olivat kuitenkin vasta syntymässä vuoden 2017 aikana ja on syytä huomioida, että uusien sähkösavukeliikkeiden perustaminen näyttäisi jatkuvan vuoden 2018 aikana.

Uusien tuotteiden tulo markkinoille tekee lasten ja nuorten suojelemisen tupakka- ja nikotiinituotteilta haasteelliseksi, koska lainsäädäntö ja tuotteiden vaikutuksia tarkasteleva tutkimus laahaavat aina tuotelanseerausten jäljessä. Voi kestää vuosia ennen kuin saadaan esimerkiksi luotettavia tutkimustuloksia makuneisteiden vaikutuksista keuhkoihin.

Selvitys tehtiin 2017 osana Syöpäyhdistyksen nuorten nikotiinituotteiden käytön vähentämisohjelmaa, jota rahoittaa STEA. Tupakkatuotteiden käyttö on edelleen ylivoimaisesti tärkein yksittäinen syöpää aiheuttava tekijä. Nikotiinituotteiden käyttö alkaa tyypillisesti nuorena, aiheuttaa vakavan riippuvuuden ja kestää usein jopa loppuiän. Selvityksen metodeita olivat media- ja keskustelupalsta-analyysi, asiantuntijahaastattelut, myyntilupatilastot, kauppiashaastattelut sekä havainnointi myyntipaikoilla.

Lue selvitys: https://www.julkari.fi/handle/10024/136365

Lisätietoja:

Eeva Ollila
Terveyden edistämisen ylilääkäri
Suomen syöpäyhdistys
050 590 4935
eeva.ollila@cancer.fi

Sami Ruokangas
Viestinnän asiantuntija
Suomen syöpäyhdistys
050 308 6797
sami.ruokangas@cancer.fi