Siirry suoraan sisältöön

Syöpäjärjestöissä merkittäviä johtajanimityksiä

Juha Pekka Turunen Syöpäjärjestöjen pääsihteeriksi 1.4. alkaen

Syöpäjärjestöjen uudeksi pääsihteeriksi on 1.4.2022 alkaen nimitetty patologian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Juha Pekka Turunen.  
Terveysosaston johtajaksi nimitettiin 1.2. alkaen Marika Skyttä ja  Suomen Syöpärekisterin johtajaksi 1.12.2022 alkaen Janne Pitkäniemi. 

Juha Pekka Turunen seuraa Syöpäjärjestöjen pääsihteerin tehtävässä dosentti Sakari Karjalaista, joka siirtyy kesällä eläkkeelle.

”Syöpäjärjestöillä on aina ollut alansa parhaat asiantuntijat, jotka ovat määrätietoisesti kehittäneet toimintaa. Olen vakuuttunut, että Syöpäjärjestöt on hyvissä käsissä tulevaisuudessakin”, Sakari Karjalainen toteaa.

Juha Pekka Turunen pitää järjestön tärkeänä tehtävänä suomalaisten syöpätaakan keventämistä muuttuvassa toimintaympäristössä, johon muun muassa sote-uudistus vaikuttaa.

”Tämä on kiinnostava ja innostava hetki tulla mukaan Syöpäjärjestöjen toimintaan.
Meillä on iso ja haasteellinen tehtävä syövän synnyn ja kehityksen ketjun ymmärtämisessä, johon tiivistyy inhimillisen elämän koko kirjo. Voimme vaikuttaa tähän polkuun terveyden edistämisellä ja tautien ehkäisyllä sekä epidemiologisella osaamisella ja lääketieteen kaikkien erikoisalojen, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen sekä kansalaisten yhteistyöllä”, Turunen sanoo.

Syövän stigma on vähentynyt ja ennuste parantunut, mutta väestön ikääntyessä syöpämäärät lisääntyvät. Turunen huomauttaa, että syöpä vaikuttaa aina suuresti potilaaseen, perheeseen ja työyhteisöön. Hänen mielestään tutkimuskin pitäisi nähdä investointina parempiin hoitoihin ja tehokkaampaan resurssien käyttöön, joka johtaa potilaiden parempaan vointiin ja elämänlaatuun.

Juha Pekka Turunen siirtyy Syöpäjärjestöihin Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin koulutuspäällikön ja varapääsihteerin tehtävästä. Hän on vastannut vuodesta 2001 lähtien Duodecimissa lääkärien täydennyskoulutuksesta, myös aluetoiminnasta. Turusella on terveydenhuollon johtajatutkinto Health eMBA. Hän on toiminut muun muassa Sosiaali- ja terveysministeriön Biotekniikan neuvottelukunnan sihteerinä.

Marika Skyttä terveysosaston johtajaksi ja Janne Pitkäniemi Suomen Syöpärekisterin johtajaksi

Suomen Syöpäyhdistyksen hallitus on nimittänyt Terveysosaston johtajaksi 1.2. alkaen terveyden edistämisen ja kuntoutuksen asiantuntija, terveystieteiden maisteri, väitöskirjatutkija Marika Skytän. Hän on hoitanut tehtävää syyskuusta 2021 alkaen. Hänellä on 11 vuoden kokemus Syöpäjärjestöissä asiantuntijana. Terveysjohtajana hän johtaa ja kehittää terveyden edistämistä, psykososiaalista tukea, kuntoutuksen tukea sekä tukihenkilö- ja vapaaehtoistoimintaa.

Suomen Syöpärekisterin johtajaksi on nimitetty Syöpärekisterin tilastojohtaja ja Tampereen yliopiston syöpäepidemiologian osa-aikainen professori Janne Pitkäniemi. Hän aloittaa tehtävässä 1.12. nykyisen johtajan Nea Malilan siirtyessä eläkkeelle. Hän aloitti vuonna 2013 Syöpärekisterissä johtavana tilastotieteilijänä. Hän on johtanut syöpäepidemiologista tutkimusta sekä kehittänyt rekisteritutkimuksen data-analyyttisiä tutkimusmenetelmiä. Pitkäniemi on Suomen edustaja kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen (IARC/WHO) tieteellisessä neuvostossa sen puheenjohtajana.

Syöpäjärjestöt on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja ja terveysvaikuttaja Suomessa: Suomen Syöpäyhdistys on Suomen suurin potilas- ja kansanterveysjärjestö, Syöpärekisteri arvostettu syövän epidemiologinen tutkimuslaitos ja Syöpäsäätiö syöpätutkimuksen merkittävin yksityinen rahoittaja Suomessa.

 

Lisätiedot 

Sakari Karjalainen, pääsihteeri, puh. 0400 818 910, sakari.karjalainen@cancer.fi

Juha Pekka Turunen, pääsihteeri 1.4.2022 alkaen, puh. 050 511 3757, juha.turunen@duodecim.fi

Marika Skyttä, terveysosaston johtaja 1.2.2022 alkaen, puh. 044 298 2606, marika.skytta@cancer.fi

Nea Malila, Syöpärekisterin johtaja, p. 050 305 5730, nea.malila@cancer.fi

Janne Pitkäniemi, Syöpärekisterin johtaja 1.12.2022 alkaen, p. 050 372 3335, janne.pitkaniemi@cancer.fi