Siirry suoraan sisältöön

Syöpään sairastui reilut 34 000 suomalaista vuonna 2016

Suomen Syöpärekisteri on julkaissut vuoden 2016 syöpätilastot. Kaikkiaan uusia syöpätapauksia todettiin vuonna 2016 reilut 34 000 ja syöpäkuolemia hieman vajaa 12 700. Tilastot osoittavat, että syöpäilmaantuvuus kasvaa mutta toisaalta syöpään kuolleisuus pienenee. Uudet tiedot on lisätty Syöpärekisterin verkkosivuilta löytyvään tilastosovellukseen.

Suomen Syöpärekisterin tietojen mukaan yleisimpiä syöpiä vuonna 2016 oli miehillä eturauhassyöpä (5162 tapausta), keuhkosyöpä (1742 tapausta) ja paksu- ja peräsuolisyöpä (1735 tapausta). Naisilla yleisimpiä syöpiä olivat rintasyöpä (4961 tapausta), paksu- ja peräsuolisyöpä (1625 tapausta) ja keuhkosyöpä (992 tapausta).

Vaikka syöpään sairastuu yhä useampi, myös yhä useampi selviää syövästä. Syöpäkuolleisuuden ennustetaan laskevan edelleen vaikka syöpään sairastuu yhä useampi. Tuoreimmalla tilastojaksolla seuratuista miehistä oli elossa 66 prosenttia ja naisista 69 prosenttia viiden vuoden päästä sairastumisesta.

Eri syöpätautien ennusteissa on suuria eroja. Erinomainen ennuste on eturauhasen syövässä (93 %) ja rintasyövässä (91 %), kun taas keuhkosyövässä ennuste on heikko (11 % miehillä ja 16 % naisilla). Eniten syöpäkuolemia vuonna 2016 aiheuttavat miesten keuhkosyöpä (1490 kuolemaa), eturauhasen syöpä (900 kuolemaa) ja paksu- ja peräsuolisyöpä (680 kuolemaa). Naisten yleisimmät syöpäkuolemien aiheuttajat ovat rintasyöpä (888 kuolemaa), keuhkosyöpä (781 kuolemaa) ja paksu- ja peräsuolisyöpä (623 kuolemaa).

Syöpätaudit lisääntyvät väestön ikääntyessä

Syövän aiheuttamia kuolemantapauksia on huomattavasti enemmän nykyään kuin 1980-luvulla, vaikka väestön kokoon ja ikärakenteeseen suhteutettuna kuolleisuus ei ole suurentunut. Ilmiön selittää väestön ikääntyminen, sillä syöpätaudit ovat yleisempiä ikääntyneessä väestössä. Esimerkiksi haimasyöpä on tapausmäärien perusteella kahdeksanneksi yleisin syöpätyyppi, mutta kuolemien aiheuttajana neljänneksi yleisin. Haimasyövän yleisyys tai kuolleisuus siihen ei kuitenkaan ole Suomessa suurentunut viimeisen 30 vuoden aikana.

Alle 20-vuotiailla syöpä on harvinainen sairaus. Vuonna 2016 Suomessa todettiin 245 syöpää tässä ikäryhmässä ja syöpään kuoli 25 nuorta. Tavallisimmat lasten ja nuorten syövät ovat aivokasvaimia ja imukudos- tai verisyöpiä.

Kuvassa on miesten ja naisten ikävakioitu syöpäilmaantuvuus ja -kuolleisuus (100 000 henkilövuotta kohden) vuosina 1953-2016.

Kuvassa on miesten ja naisten ikävakioitu syöpäilmaantuvuus ja -kuolleisuus (100 000 henkilövuotta kohden) vuosina 1953-2016.

Tilastoja kerätty vuodesta 1953 lähtien

Syöpätilastoja on kerätty koko Syöpärekisterin toiminta-ajalta eli vuodesta 1953 lähtien. Tietoja voi hakea sovelluksesta myös sairaanhoitopiireittäin. Kaikki tilastot ovat saatavissa verkosta osoitteesta https://syoparekisteri.fi/tilastot/tautitilastot/

Koska tilastojen on tarkoitus kuvata syöpätaakkaa eli sekä syöpään sairastumisen riskiä että syövän aiheuttamaa kuolleisuutta, luvut ovat vertailukelpoisia sekä ajassa että myös muiden maiden lukuihin nähden. Tuoreessa tilastossa noudatetaan kansainvälistä syöpärekisteröintiä ohjaavaa monisyöpäsääntöä, jonka perusteella yhdessä elimessä tilastoidaan vain yksi samantyyppinen kasvain.

Lisätietoja:

Tilastojohtaja Janne Pitkäniemi, puh: 050 372 3335

Syöpärekisterin johtaja Nea Malila, puh: 050 3055 730

Suomen Syöpärekisteri on Suomen Syöpäyhdistyksen epidemiologinen tutkimuslaitos.

THL on syöpärekisterin rekisterinpitäjänä antanut Suomen Syöpäyhdistykselle vastuun huolehtia rekisterin toiminnasta. Syöpärekisterin kokoamilla tilastoilla seurataan syöpätapausten määrää, tautitaakan kehittymistä, syövän riskitekijöitä ja syövän aiheuttamaa kuolleisuutta.