Siirry suoraan sisältöön

Suurempi rintasyöpäriski kyhmyn löytäneillä

Sadasta rintasyöpäseulontaan osallistuneesta naisesta kaksi raportoi oireita, jotka voivat viitata rintasyöpään. Tällaisia oireita ovat kyhmy, muutoksen rinnan ihossa ja nännistä tuleva erite. Oireiden perusteella tehdään lisätutkimuksia, joiden perusteella rintasyövän mahdollisuus voidaan sulkea pois.

Seulonnoissa löytyneistä rintasyövistä  11 prosentissa naisella oli ollut oireita. Rintasyöpäriski on siis suurempi niillä, jotka olivat huomanneet kyhmyn tai muita muutoksia rinnassa. Silti suurin osa syövistä löydetään oireettomilta naisilta.

Suomen Syöpärekisterin joukkotarkastusrekisterin tuoreessa tutkimuksessa on arvioitu väärien positiivisten mammografiatulosten ja oikeiden positiivisten tulosten kumulatiivista riskiä. Väärä positiivinen tulos tarkoittaa sitä, että mammografian jälkeen potilas lähetetään lisätutkimuksiin, mutta häneltä ei löydy rintasyöpää. Jos syöpä löytyy, kyseessä on oikea positiivinen mammografiatulos.

Tutkimuksessa oli 50-69-vuotiaita naisia, joiden mammografiaseulontoja seurattiin 20 vuoden eli maksimissaan 10 seulontakäynnin ajan. Tutkimuksessa verrattiin naisia joilla oli ollut oireita naisiin, joilla oireita ei ollut ollut.

Naisilla, jotka olivat löytäneet kyhmyn rinnastaan, oli suuri väärän positiivisen tuloksen riski (45 prosenttia 10 tutkimuksen jälkeen). Tosin myös rintasyöpä löytyi useammin kuin niiltä, jotka eivät olleet löytäneet kyhmyä (16 prosentilta 10 tutkimuksen jälkeen). Naisilla, jotka eivät olleet löytäneet kyhmyä, riski oli huomattavasti pienempi (17 % väärän positiivisen tuloksen riski ja 6 % rintasyöpäriski). Riski oli suurempi myös muilla oireilla.

Tulokset kannustavat raportoimaan oireista radiologille tai hoitajalle mammografiatutkimusta tehtäessä. Tämä lisää naisen mahdollisuuksia varhaiseen syövän toteamiseen.  Tulos myös osoittaa, että radiologin ja hoitajan täytyy tarkasti arvioida rinnassa olleita oireita mammografiakuvaa tulkitessa.

“Tiedämme nyt, että tieto oireista tukee mammografiakuvan tulkintaa, ja jos se arvioidaan huolellisesti se auttaa syövän varhaisessa toteamisessa. Tieto auttaa myös parantamaan seulontaohjelman vaikuttavuutta, mikäli tämän avulla löytyy vähemmän niin sanottuja välisyöpiä eli syöpiä, jotka löytyvät kahden seulontamammografian välissä, kertoo tutkija Deependra Singh joukkotarkastusrekisteristä.

Seuraavassa vaiheessa tutkimme oireiden, mammografioiden välissä todettujen syöpien ja kuolemien välistä suhdetta,” kertoo Singh.

Koko raportti löytyy verkosta: Breast cancer research and treatment, on August 5. 

 

Lisätiedot

Joukkotutkimusrekisteri
Tutkimusjohtaja Ahti Anttila, 050 3809514,  ahti.anttila@cancer.fi
Tutkija Deependra Singh (in English) 044 9887191, deependra.singh@cancer.fi

Tiedottaja Maarit Rautio, 040 5491003, maarit.rautio@cancer.fi