Siirry suoraan sisältöön

Suolistosyövän seulonta tuottaa tulosta – Vuodessa saatiin kiinni yli sata syöpää varhaisvaiheessa

BMJ Open -tiedelehdessä julkaistu tutkimus avaa Suomen suolistosyövän seulontaohjelman suunnittelua sekä seulonnan ensimmäisen pilottivuoden tuloksia. Kahdeksan kymmenestä seulontaan kutsutusta teki testin. Seulonnassa löydettiin 37 suolistosyöpää ja 116 adenoomaa eli syövän esiastetta.

Suolistosyövän seulontapilotti osoitti, että seulonta toimii Suomessa hyvin ja sen pohjalta kansallinen seulonta voidaan aloittaa parhaassa mahdollisessa asetelmassa. Seulontaohjelman toimivuudesta kertyneen tiedon myötä ohjelmaa voidaan vielä hienosäätää, juuri julkaistussa tutkimuksessa todetaan.

Kotona helposti tehtävä suolistosyövän seulonta on saanut suomalaisilta innostuneen vastaanoton. Suomen Syöpärekisterin seulontajohtaja Tytti Sarkeala on tyytyväinen, että seulontaan osallistuneiden osuus kohosi ensimmäisenä vuotena keskimäärin 79 prosenttiin.

– Naiset tosin ovat selvästi miehiä hanakampia palauttamaan postitse saamansa seulontatestin. Naisten osallistumisaktiivisuus oli seulonnan ensimmäisenä vuotena 83 prosenttia ja miehillä 75 prosenttia. Kansainvälisesti vertailtuna suomalaiset osallistuvat suolistosyövän seulontaan ahkerasti.

Hyvillä kutsukäytännöillä on merkitystä osallistumisaktiivisuuden kannalta. Suolistosyövän seulonnassa lähetettiin ensimmäisen kutsukirjeen jälkeen vielä kaksi muistutusta, mikäli kutsuttu ei ollut palauttanut testiä. Osallistuneiden määrään on todennäköisesti vaikuttanut myös seulontamenetelmä.

Seulonnan tulee toimia molemmilla sukupuolilla mahdollisimman hyvin

Suolistosyövän seulontaohjelma perustuu kahden vuoden välein tehtävään FIT-testiin, jolla tutkitaan ulostenäytteen veripitoisuutta. Aiemmin suolistosyöpää on Suomessa seulottu gFOBT-veritestillä. FIT-testi on nykyisin yleisimmin käytetty seulontamenetelmä Euroopassa.

– FIT- ja gFOBT-seulonnat eroavat toisistaan siinä, että FIT tunnistaa ihmisveren, minkä vuoksi ennen seulontatestiä ei tarvita ruokavaliorajoituksia. Lisäksi FIT-testissä tarvitaan vain yksi näyte ja sen ottaminen käy helposti.

Aiemmissa gFOBT-seulontaa koskevissa tutkimuksissa miesten on todettu hyötyvän suolistosyövän seulonnasta naisia enemmän. Suomessa seulontaohjelma pyritään toteuttamaan siten, että seulonta toimii molemmilla sukupuolilla mahdollisimman hyvin. Siksi esimerkiksi positiivisen FIT-testituloksen kynnysarvo on säädetty naisille ja miehille erilaiseksi. Vastaavan strategian on Euroopassa aiemmin valinnut vain Ruotsi.

– Miehiltä tulisikin löytyä enemmän adenoomia ja syöpiä kuin naisilta, sillä syöpäilmaantuvuus on miehillä korkeampi. gFOBT-testillä ero oli kuitenkin paljon isompi kuin sukupuolten ero taustariskissä. Meidän tutkimustuloksissamme ero löydöksissä ja jatkotutkimuksiin lähetettyjen osuuksissa kapeni, mutta seulonta ei miehillä toiminut vielä optimaalisesti. Testin herkkyystasoa miehillä laskettiinkin jo vuonna 2020.

– Tutkimuksemme mukaan FIT-seulonta voi toimia molemmilla sukupuolilla paremmin kuin gFOBT-seulonta.

Faktoja suolistosyövän seulonnasta:

  • Suolistosyöpä on toiseksi yleisin syöpä Suomessa niin naisilla kuin miehillä. Vuosittain siihen sairastuu vajaat 3 300 ja kuolee 1 400 suomalaista.
  • Suolistosyövän hoitotulokset ovat sitä paremmat, mitä varhaisemmin syöpä on havaittu.
  • Suolistosyövän seulonta alkoi Suomessa uudestaan vuonna 2019 yhdeksässä pilottikunnassa.
  • Aiempi, vuosina 2004–2016 käynnissä ollut gFOBT-testiin perustunut seulontaohjelma keskeytyi sen jälkeen, kun lyhyen seuranta-ajan tutkimustulokset julkaistiin ja niissä saatiin viitteitä miesten ja naisten välisestä erosta seulonnan vaikuttavuudessa.
  • Seulontapilotissa kohderyhmänä ovat olleet pilottikuntien 60-, 62-, 64- ja 66-vuotiaat naiset ja miehet. Vuonna 2019 seulontaan kutsuttiin lähes 28 000 ja siihen osallistui noin 22 000 henkilöä.
  • Seulontapilotti on yhä käynnissä ja mukana on tällä hetkellä kaksitoista kuntaa. Valtakunnallinen seulontaohjelma alkaa vuonna 2022.

Lisätietoja:

Seulontajohtaja Tytti Sarkeala, puh. 050 411 4238, tytti.sarkeala@cancer.fi

Viestinnän asiantuntija Nina Airisto, puh. 050 562 5760, nina.airisto@cancer.fi

Julkaisun tiedot: Tytti Sarkeala, Martti Färkkilä, Ahti Anttila, Marja Hyöty, Matti Kairaluoma, Tero Rautio, Markku Voutilainen, Sanni Helander, Maija Jäntti, Milla Lehtinen, Lotta Patrikka, Nea Malila, Sirpa Heinävaara (2021) Piloting gender-oriented colorectal cancer screening with a fecal immunochemical test – population-based registry study from Finland, BMJ Open 2021;11:e046667, DOI: 10.1136/bmjopen-2020-046667

Linkki tutkimukseen: http://bmjopen.bmj.com/cgi/content/full/bmjopen-2020-046667(avautuu uudessa ikkunassa)